Energimyndigheten ger Absolicon 3,9 MSEK till solenergiforskning

Energimyndigheten har beviljat Absolicon 3,9 MSEK för fortsatt forskning och utveckling som syftar till högre verkningsgrad och längre livslängd på de koncentrerande solfångarna.

Energimyndigheten har beslutat att bevilja Absolicon 3 940 000 kr till projektet ”Optik och modeller för koncentrerande solfångare 2” som är en fortsättning på det projekt som resulterade i utvecklingen av den nya solfångaren T160.

I projektet kommer nya material och tillverkningstekniker provas och de solfångare som idag tillverkas analyseras för att kunna garantera kunden en ännu längre livslängd.

Energimyndigheten bedömer i sitt beslut att: ”projektet har hög energirelevans och betydelse för industriell utveckling i Sverige och internationell. Marknadsförutsättningarna bedöms som stora och gynnsamma.”

Vidare skriver Energimyndigheten: ”Projektet bedöms ha hög vetenskaplig kvalité. Innovationshöjden bedöms också vara hög då projektet omfattar utveckling av materialegenskaper och robusthet.”

- Stödet är en bra uppmuntran i vårt arbete. När vi nu planerar för nya produktionslinor är det viktigt att vi parallellt fortsätter med forskning och utveckling, menar Joakim Byström, vd på Absolicon.

Ett av projektets mål är att öka värmeproduktionen ytterligare 10%, vilket skulle stärka Absolicons konkurrenskraft. Detta skall ske med en kombination av materialval och mekanisk konstruktion.

Absolicon deltar i International Energy Agencys program ”Solar Heating and Cooling” i det delprojekt som handlar om stora solfångarfält i fjärrvärmenät, Task 55. Genom stödet från Energimyndigheten får Absolicon möjlighet att ta en större roll i det projektet där de flesta institutioner och företag som arbetar med solvärme i stora fält samarbetar.

Projektet innehåller både industriell forskning och experimentell utveckling och drivs med Joakim Byström som projektledare och Jonatan Mossegård som forskningsledare. Stödnivån är 60% av företagets kostnader.

Joakim Byström
vd Absolicon Solar Collector AB  

 

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017

Publicerad 2017-07-14, ändrat 2017-08-17

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicon builds Europe's largest solar thermal field for district heating with small concentrated parabolic troughs

The Swedish Energy Agency has granted € 800 000 in co-financing to Absolicon's demonstration plant for large-scale...

Läs vidare...