Absolicon kallar till extrastämma

Pressmeddelande 
från Absolicon

Absolicon kallar till extrastämma den 7 mars

 

Enligt tidigare planer kommer nu Absolicon att påbörja arbetet med att finansiera uppförandet av en produktionslina för T160 i Härnösand, ett långsiktigt försäljningsarbete och projekt för att ytterligare höja verkningsgraden och sänka produktionskostnaderna.

Bolagets plan är att under våren 2017 genom en företrädesemission resa kapital för att finansiera produktionslinan som skall stå klar i början av 2018, samtidigt med produktionslinan i Kina.

Produktionslinan i Härnösand är avsedd fungera som visningsanläggning för potentiella köpare av produktionslinor, för produktion av solfångare för den europeiska marknaden samt som pilotanläggning för ny produktionsteknik.

Första steget är att kalla till en extra stämma med endast en riktig fråga på dagordningen – att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Se bifogade kallelse med alla detaljer. Att låta styrelsen besluta om emissionskurs och antal aktier istället för stämman ger större möjligheter att sätta en kurs som tar hänsyn till aktien kursutveckling fram till att företrädesemissionen startar.

Denna stämma blir bara en formalitet och ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i maj kombinerat med studiebesök på anläggningar i Härnösand.

Intresserade är även välkomna till Absolicondagen den lördagen 25 mars på teatern i Härnösand.

Med vänliga hälsningar,
 Joakim Byström
070-2976130

Bilaga: Kallelse extra bolagsstämma mars 2017

 

Publicerad 2017-02-10

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Collectors on site for Kenya tea installation

All solar collectors are now on site for Absolicon pilot installation in Kericho, Kenya. The installation is part of...

Läs vidare...