Absolicon Solar Collector AB: Kommuniké från extra bolagsstämma 2018-10-01

Absolicon har på extra bolagsstämma beslutat att dela ut sina aktier i Industrial Solar till Absolicons aktieägare. Varje aktie i Absolicon ger två aktier i Industrial Solar.

Huvudsakliga besluten vid årsstämman:

 • Vid stämman var 488 305 (37,7 %) av totalt 1 295 669 aktier representerade.
 • Stämman beslutade att anta styrelsens förslag under punkt 7 till utdelning av aktier i Industrial Solar till Absolicons aktieägare enligt kallelse, men med förändringen att sätta avstämningsdagen till 2018-10-11.
 • Industrial Solar har idag 5 081 055 aktier och 500 000 kr i aktiekapital. Absolicon äger 51% eller 2 591 338 aktier. Beslutet innebär att dessa aktier skall delas ut till de som är aktieägare i Absolicon på avstämningsdagen 2018-10-11. Absolicon har 1 295 669 aktier, så en (1) aktie man äger i Absolicon ger två aktier i Industrial Solar.

Ett femtontal aktieägare deltog på bolagsstämman som inleddes med en presentation av Industrial Solar Holding Europe AB (Industrial Solar), kaffe och en visning av produktionslinan i Absolicons lokaler. Alla beslut var enhälliga.
Noteringar från presentationen av Industrial Solar
Under presentationen redogjorde vd Joakim Byström för några frågeställningar kring Industrial Solar.

 

Vad är Industrial Solar?

 • Tyska Industrial Solar är ett av de få företag i världen som säljer nyckelfärdiga solenergilösningar till industrier.
 • Industrial Solar har utvecklat en Fresnel solfångare, LF-11, och gjort ett antal imponerande installationer i industrier.
 • Fresnel solfångaren arbetar på höga temperaturer, 160 – 400 grader, men har lägre utbyte än Absolicon T160. Den passar till andra industriella tillämpningar än T160.

 

Varför har Absolicon förvärvat Industrial Solar?

 • Det var en mycket god affär att förvärva bolaget som har stor kunskap inom området koncentrerad solenergi och mycket stor potential
 • Det finns stora synergieffekter med Absolicon inom försäljning, inköp och utveckling
 • Absolicon får ett ”entreprenadföretag” som kan göra nyckelfärdiga installationer av Absolicons solfångare hos industrier
 • Industrial Solar har ett omfattande nätverk som kompletterar Absolicons kontakter

 

Varför delar Absolicon ut Industrial Solar?

 • Industrial Solar har ett starkt varumärke, en egen identitet och egna starka egna idéer om hur marknaden skall utvecklas som inte skulle överleva i en koncern.
 • Absolicon är fokuserat på att sälja produktionslinor. Att driva en koncern med ett tyskt dotterbolag med helt separat affärsidé skulle splittra arbetet.
 • Vi spekulerar i att det sammanlagda aktieägarvärdet kan bli större med två separata bolag noterade på Spotlight än med ett Absolicon som spretar åt olika håll.

 

Kommer synergieffekterna att kunna bevaras när Industrial Solar inte längre är ett dotterbolag till Absolicon?

 • Synergieffekterna är starka och bolagen konkurrerar inte, utan båda har mycket att vinna på samarbete.
 • Absolicons ägare kommer att kontrollera Industrial Solar under överskådlig framtid.
 • Absolicons vd Joakim Byström kommer att vara ordförande för Industrial Solar.
 • Samarbetet kan ske på kommersiella villkor. T.ex. får Industrial Solar en kommission när de säljer Absolicons produktionslinor.

 

Vad innebär utdelningen av Industrial Solar för mig som aktieägare?

 • Inom någon vecka kommer en ny aktie att dyka upp på din depå, Industrial Solar. Aktierna är en utdelning enligt Lex Asea och innebär ingen kostnad eller skatteeffekt.
 • För varje aktie som du har i Absolicon 2018-10-11 får du två aktier i Industrial Solar.
 • I slutet av oktober kommer du få ett erbjudande att delta i företrädesemission Industrial Solar.
 • Industrial Solar har ansökt om notering på Spotlight. När det skett kommer akterna även ha ett värde i din depå och gå att köpa och sälja.

 

Absolicon räknar med att kunna göra hela transaktionen och överlämna sina aktier i Industrial Solar som utdelning till Absolicons aktieägare med i slutändan minimal påverkan på Absolicons kassaflöde 2018/2019, under 1 MSEK.

 

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Collectors on site for Kenya tea installation

All solar collectors are now on site for Absolicon pilot installation in Kericho, Kenya. The installation is part of...

Läs vidare...