Absolicon T160

Ånga och processvärme för industri

Absolicon T160 är effektiv solfångare med hög verkningsgrad vid höga temperaturer. Systemet är utvecklat för att driva industriella processer och genererar solhetta och solånga upp till 160°C. Värmen kan även användas för att driva solkyla.

Absolicons teknik med koncentrerad solenergi bygger på över 20 år av svensk forskning. Solfångaren Absolicon MT160 är testad av Statens Provningsanstalt i Borås, patenterad och omfattas av garantier som specialanpassas för varje affär. T160 har också testats av SPF i Schwiez och har sedan februari 2019 som den första koncentrerande , solföljande solfångaren i världen kvalitetscertifieringen Solar Keymark.

T160 har den högst uppmätta optiska verkningsgraden någonsin för ett litet paraboliskt tråg i kommersiell produktion, 76%.

Fördelar – solfångaren T160

* Hög verkningsgrad vid höga temperaturer
* Enklare integrering med befintliga system
* Ger högre energiutbyte
* Energisäkerhet för framtiden
* Ger en hög miljöprofil
* Lägre miljöpåverkan vid livscykelanalys (LCA)

Absolicons solfångare är anpassade för större byggnader, industrier och verksamheter med stora energibehov året om. Vi har stor erfarenhet av att leverera nyckelfärdiga solenergisystem som genererar den energi köparen behöver, nu och i framtiden.

Gör en egen kalkyl

Kontakta oss

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Greenline Africa announces first part of framework agreement

The South African company Greenline Africa has announced the first part in the framework agreement on Absolicon's...

Läs vidare...