Absolicon utvecklar egen solcentral

Integrerad solvärmecentral vid installationer

Genom en integrerad solcentral blir Absolicons installationer ännu effektivare.

Absolicon har byggt en egen solvärmecentral för att kunna erbjuda sin kunder effektivare installationer. Varje anläggning får dessutom en webbplats där energiproduktionen kan följas dag för dag.

För att solens värme skall kunna tas tillvara behövs inte bara effektiva solfångare och även pumpar, ventiler och sensorer som styr solvärmen dit den ska. Traditionellt har solvärmesystemen haft enkla pumpar som startat på full effekt när solen lyser och sedan stannat. Men när solvärme skall matas in i fjärmvärmenät eller driva industriella processer behöver temperaturer och flöden styras med större precision.

Absolicon köpte inledningsvis färdiga solcentraler, men de var dyra och saknade funktioner för att styra den levererade temperaturen exakt.

– Efter att talat med ett tiotal leverantörer insåg vi att vi var tvungna att utveckla en egen standardiserad solcentral för att optimera solenergisystemen funktion, berättar Stefan Jonsson, ingenjör på Absolicon och ansvarig för solcentralen.

Absolicons solvärmecentral bygger på erfarenheter från de stora solvärmefält som har uppförts i Sverige de senaste decennierna. Den består av en undre del med två till fyra stora varvtalsreglerade pumpar, sensorer, ventiler och värmeväxlare samt en övre del med all styrelektronik och elektriska anslutningar.

– Genom att vi samlar allt i samma enhet får vi ”plug and play” berättar Stefan Jonsson. Allt är klart, det är bara att på ena sidan koppla in rören från solfångarfältet på andra sidan ansluta fjärrvärmenätet eller en industriell process.

Genom den fabriksbyggda solcentralen kan Absolicon nu erbjuda sina kunder en snabbt och effektiv installation. Varje installation får också en egen hemsida där produktionen kan följas dag för dag och där systemet kan övervakas av Absolicons tekniker.

 

 Publicerad 2012-06-01

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicon builds Europe's largest solar thermal field for district heating with small concentrated parabolic troughs

The Swedish Energy Agency has granted € 800 000 in co-financing to Absolicon's demonstration plant for large-scale...

Läs vidare...