Absolicons ansökan har uppfyllt alla Eurostars kriterier

Absolicon deltar i ett konsortium SolarSimple med ett projekt om sammanlagt 3,6 miljoner euro (drygt 37 miljoner) med 48% stödnivå vilket har passerat tröskelvärdet för att kunna beviljas medel.

Absolicon deltar i ett konsortium ”SolarSimple” som ansökt till EU-programmet Eurostar med ett projekt som sammanlagt skall omsätta 3,6 miljoner euro (varav €1M euro är Absolicons andel) där ungefär halva beloppet finansieras av stöd (d.v.s. ca 450 000 euro eller ca 4,5 MSEK finansieras av Absolicon). Eurekasekretariatet som handlägger ansökan har nu meddelat att vår ansökan av utvärderarna erhållit tillräckligt med bedömningspoäng för passera den gräns som krävs för att projektet skall kunna beviljas. Projektet avser pilotanläggningar för solvärme inom industrier.

Ansökan går nu vidare till nationella myndigheter i respektive land för möjlig finansiering och för att genomgå etisk granskning. Resultatet kommer att bli klart inom fem veckor.

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads¬missbruks¬förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2019.

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicon builds Europe's largest solar thermal field for district heating with small concentrated parabolic troughs

The Swedish Energy Agency has granted € 800 000 in co-financing to Absolicon's demonstration plant for large-scale...

Läs vidare...