Absolicons har förvärvat av 50% av Saravanos Solar++ AB

För att bryta in på den industriella marknaden har Absolicon förvärvat 50% i företaget Saravanos Solar++ AB (Solar++), ett dotterbolag till Saravanos Group of Companies SARL. Solar++ är bildat för att utveckla och sälja processutrustning som drivs med solenergi.

Som tidigare rapporterats i pressrelease 2018-07-02 samt i kvartalsrapporterna för Q2 och Q3 har Absolicon kommit överens om att förvärva 50% av Solar++.

Solar++ har värderats till 9,7 – 11,8 miljoner av Jarl Securities och förvärvet sker genom en apportemission om 86 631 aktier med en teckningskurs om 131 kr, tillsammans värda 1,1 MEURO (ca 11 miljoner kronor). Det finns även i avtalet en garanti som ger möjlighet till en tilläggsköpeskilling i form av aktier om Absolicons aktievärde skulle minska. Garantin omfattar eventuell värdeminskning för 36% av aktierna (4.1 MSEK) och gäller 4 månader från fullföljandet av förvärvet.

- Genom att integrera Absolicons solfångare i olika utrustning som t.ex. indunstare och ånggeneratorer gör vi det enklare för industrier att byta från olja och gas till solenergi för sina processer, säger Joakim Byström, vd Absolicon Solar Collector AB.

Saravanos Solar++ hade under det senaste brutna räkenskapsåret som sträckte sig till 2018-09-30 nettointäkter om 6,3 MSEK med ett nettoresultat om 3,6 MSEK.

- Det är lite oortodoxt att skapa ett samarbete med 50% ägande, men det återspeglar det aktieägaravtal som finns mellan Absolicon och Saravanos Group of Companies SARL där båda parterna skall vara överens i de flesta avgörande frågor, menar Joakim Byström.

 

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

SWCC orders Absolicon pilot plan for desalination

The largest desalination company in the world, state-owned Saline Water Conversion Corporation (SWCC) in Saudi Arabia...

Läs vidare...