Avtal tecknat om en första lina, ordervärde ca 25 MSEK

Absolicon har tecknat avtal med kinesiska Heli New Energy Technology om att leverera en produktionslina för koncentrerande solfångare. Avtalet är värt ca 25 MSEK.

Som rapporterats den 30 augusti 2016 och 22 december 2016 har Absolicon förhandlat med ett kinesiskt konsortium om att installera en komplett produktionslina för koncentrerande solfångare i Sichuanprovinsen. Kontraktet är nu underskrivet och avtalet värt ca 25 MSEK.

Ordern innebär startskottet för Absolicons robotiserade produktionslina vilken skall tillverka en solfångare var 6:e minut vilket ger 100 000 m2 solfångare per år.

- Genom att använda robotar i massproduktion får vi ner produktionskostnaderna. Vårt mål är att göra solenergi till den billigaste energikällan för industrier och fjärrvärmenät, menar Joakim Byström, vd Absolicon Solar Collector AB.

Landshövding Gunnar Holmgren och Absolicons gäster från Sichuanprovinsen som besökte Härnösand i januari 2016 tillsammans med Joakim Byström, Absolicon.

Affären har sin grund i Kinas 13:de femårsplan som anger att Kina skall satsa på industriell solvärme i industrier med stora värmebehov och industriparker. Marknadsvärdet av investeringarna i demonstrations¬projekt för industritillämpningar och fjärrvärme som pekas ut av den kinesiska energimyndigheten NEA är ca 20 miljarder SEK.Absolicons solfångare T160 ger i jämförelse med vanliga plana solfångare på många platser 50% högre utbyte vid 85°C arbetstemperatur.

Läs mer om affären:
>> Pressmeddelande 27 december Bilaga

 

 

 

 Publicerad 2016-12-27

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Sista handelsdag för ABSL BTA är 27 augusti

Absolicons företrädesemissionen övertecknades till 1273%. De betalda, tecknade aktierna som varit upptagna till...

Läs vidare...