Controller

Hjälp oss styra till rätt mål och hålla hög effektivitet i alla aktiviteter. En bred utmaning som kräver kunskaper inom ekonomi och ledning av verksamhet.

Absolicon har rutiner för ekonomi och kvartalsrapporter till aktiemarknaden. Men i takt med att verksamheten utvecklas ställs nya krav på redovisning och ekonomisk planering. Därför söker vi en person med stor ekonomisk allmänbildning och erfarenhet av redovisning. Här finns många spännande uppgifter att ta tag i!

Vår forskning finansieras delvis av externa medel som vi behöver särredovisa och här finns goda möjligheter att finansiera en ännu större andel genom samarbeten.

Under 2018 ska vi utveckla våra modeller för att visa kunden hur lönsamt det är att byta från olja till solenergi och har också påbörjat ett arbete för att skapa nationalekonomiska modeller riktade till regeringar och internationella organisationer. Vid försäljning av produktionslinor finns det goda möjligheter att finansiera kundens investering genom exportkrediter och på sikt kan Absolicon även komma att finansiera hela solfångarfält.

* Bygga ekonomistyrning så att Absolicon kan växa till ett miljardföretag
* Ansvara för kvartalsredovisning till börsen
* Lönsamhetskalkyler och försäljningsstöd
* Extern forskningsfinansiering och internationella affärer

Välkommen till Absolicon och våra utmaningar!

Se filmen om Absolicon 

Sista ansökningsdatum 3 april 2018. Skicka CV och personligt brev till ekonomi@absolicon.com

 

Uppdaterad 2018-03-16

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Collectors on site for Kenya tea installation

All solar collectors are now on site for Absolicon pilot installation in Kericho, Kenya. The installation is part of...

Läs vidare...