Emissionen 2016 tecknad till 210%

Den nyemission i Absolicon som avslutades den 29 mars 2016 tecknades till 210 procent. Nyemissionen, som genomfördes som ett led i bolagets noteringsprocess, tillförde drygt 1000 aktieägare, och Absolicon har idag totalt ca 1300 ägare.

Företagets första publika emission, som genomfördes under våren 2015 blev tecknad till 190% och de 4 miljoner som bolaget därigenom erhöll har använts till att projektera en solfångarfabrik i Härnösand och för att uppföra en pilotanläggning för solånga tillsammans med Alfa Laval och Konica Minolta.

Efter att dessa mål uppnåtts efterfrågade bolaget 12,7 MSEK i den aktuella nyemissionen; denna gång i syfte att bygga pilotanläggningar tillsammans med internationella industrikoncerner där tekniken skall demonstreras i större skala. Förhoppningen inför den nyligen avslutade emissionen var även att uppnå en så stor ägarspridning som möjligt, och därmed skapa ett brett intresse för kommande handel i bolagets aktie.

”Att så många tror på solenergi och vår förmåga att skapa världens bästa solfångare för industrin är mycket hedrande, och bådar gott inför den planerade noteringen av Absolicons aktie”, säger Joakim Byström, grundare och vd. ”Jag vill tacka för förtroendet och välkomna de över tusen nya aktieägarna till bolaget.”

Ägare registrerade på avstämningsdatumet 9 mars har tecknat alla teckningsrätter som fanns tillgängliga med undantag från huvudägarnas rätter vilka använts för att sprida aktien till nya ägare. Eftersom alla tecknare först tilldelats en hel teckningspost med aktier och därutöver proportionellt med det antal som tecknats varierar tilldelningsgraden mellan 20% och 100%. Avräkningsnotor har skickats ut och skall betalas inom två veckor.

 

Publicerad 2016-04-11

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicon builds Europe's largest solar thermal field for district heating with small concentrated parabolic troughs

The Swedish Energy Agency has granted € 800 000 in co-financing to Absolicon's demonstration plant for large-scale...

Läs vidare...