Energimyndigheten stödjer Absolicons arbete med inmatningscentraler för fjärrvärme

I samarbete med Gunnar Lennermo på Energianalys och flera energibolag startar Absolicon ett projekt för att utveckla flexiblare lösningar för inmatning av värme i fjärrvärmenäten. Energimyndigheten stödjer arbetet med 266 000 kr.

Energimyndigheten har beviljat ett stöd om 266 000 kronor som en del i ett samarbete mellan Absolicon, Energianalys AB och energibolagen Skara Energi, Norrenergi och Mälarenergi för att standardisera och designa en flexiblare inmatningscentral som kan användas för t.ex. solvärme eller spillvärme från industrier.

Fjärrvärmenäten i Europa drivs som regel med kol och gas, men nu sker en stor omställning till förnyelsebar energi. På konferensen ”Solar District Heating” i Graz, Österrike, träffades i nyligen 350 forskare och fjärrvärmeoperatörer för att diskutera framtidens fjärrvärme.

En utmaning är att bygga standardiserade och flexibla inmatningscentraler som utgör kopplingen mellan lokala värmekällor, byggnaden och fjärrvärmenätet.

- Det är dags att börja bygga fjärde generationens fjärrvärme med lägre temperaturer, många värmeleverantörer och storskaliga värmelager, där värme kan lagras från sommar till vinter, säger Olle Olsson, ansvarig för forskning och utveckling på Absolicon.

Absolicon levererade under 2017 en inmatningscentral som kopplar solfångare från företaget Savosolar till fjärrvärme på en installation i Ystad och bygger nu flera centraler för pilotinstallationer med Absolicons solfångare T160.

-  Även om projektet än så länge är litet är det värdefullt att Energimyndigheten följer utvecklingen och stödjer experimentell utveckling av nya lösningar för fjärrvärme, förklarar Joakim Byström, Absolicons vd.

Absolicons solfångare T160 är konstruerad för att leverera värme till fjärrvärmenät och industrier och har världens högsta uppmätta optiska verkningsgrad för små paraboliska tråg.

Publicerad 2017-04-23

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicon builds Europe's largest solar thermal field for district heating with small concentrated parabolic troughs

The Swedish Energy Agency has granted € 800 000 in co-financing to Absolicon's demonstration plant for large-scale...

Läs vidare...