Eurostar finansierades inte men flera nya H2020 ansökningar

Konsortiet bakom SolarSimple fick på grund av otillräcklig nationell finansiering inte igenom sin ansökan, trots att projektet klarade tröskelvärdet för att kunna beviljas medel. Men parterna samarbetar även i fler andra ansökningar inom EU:s system för forskningsfinansiering H2020.

Projektet bra nog, men otillräckliga medel från de finansiärerna

Den 2019-06-07 rapporterade Absolicon att bolaget fått besked från EU:s Eureka sekretariat att ansökan SolarSimple klarat kvalitetskraven ”quality threshold” och skulle gå vidare till nationell finansiering och etisk bedömning. Tyvärr har sekretariatet nu meddelat att det inte finns tillräckligt med nationella medel för att ansökan skall kunna finansieras.
Konsortiet bakom ansökan består av solvärmeföretagen Absolicon och Industrial Solar, forskningsorganisationerna TUV, SPF och DTU och bland annat mejerikoncernen Emmi samt det privata konsultbolaget Plan Energi. Tillsammans skulle de skapa ett system av pilotanläggningar för solvärme inom industrier. Finansieringsgraden skulle vara 48%.

Ny ansökan i september

En ny ansökan där vi tagit åt oss förbättringsförslag från de oberoende bedömare som poängsatt ansökan kommer med största sannolikhet att lämnas in för nästa omgång redan i september 2019.

Absolicon deltar i flera andra konsortier också

Samtidigt pågår arbete i inte mindre än six parallella konsortier som arbetar med ansökningar till större Horizon 2020 projekt. Varje konsortium leds av prominenta forskningsorganisationer och projekten söker mellan 3 – 5 miljoner Euro (30-50 miljoner kronor). Absolicons andel ligger kring 10% av de totala budgetarna. I dessa projekt är den offentliga finansieringen generösare eftersom det är mer grundläggande forskning. För Absolicons projektkostnader får bolaget offentlig finansiering med 100% + 25% administrationskostnader.

Stora forskningsmedel till innovation

Inom EU:S program Horizon 2020 fördelas under perioden 2014–2020 med en total budget på nära 71 miljarder euro (700 miljarder kronor) för forskning och innovation. Absolicon har nu en organisation för att systematiskt söka och använda denna typ av forskningsmedel.

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicon builds Europe's largest solar thermal field for district heating with small concentrated parabolic troughs

The Swedish Energy Agency has granted € 800 000 in co-financing to Absolicon's demonstration plant for large-scale...

Läs vidare...