Företrädesemissionen för expansion övertecknades

Företrädesemissionen för att finansiera solenergiföretaget Absolicons marknadssatsning tecknades till drygt 56 MSEK vilket innebär en teckningsgrad om 112%.

Torsdagen 12 mars, mitt under värsta börsfallet i modern tid stängde företrädesemissionen i Absolicon som säljer produktionslinor för koncentrerande solfångare. Nu meddelar bolaget att emissionen om drygt 50 miljoner tecknades till 56 miljoner kronor.

-          Intresset har varit stort. Vårt budskap är att denna emission skall användas till expansion. Våra solfångare producerar värme till industrier och fjärrvärmenät som skall sluta elda fossila bränslen. I världen står värme för halva användningen av energi. Eller ’heat is half’ som vi säger, berättar Joakim Byström, vd på Absolicon.

Mitt under emissionsperioden fick bolaget ett avtal med världens största avsaltningsföretag, saudiska SWCC. Absolicon skall bygga en pilotinstallation för att prova solfångarnas förmåga att driva avsaltningsanläggningar i Saudiarabien.

-          Saudiarabien kommer behöva investera i nya avsaltningsanläggningar när grundvattentillgången minskar. Istället för avsalta vatten genom att elda olja kan våra solfångare driva processen, berättar Byström.

Tidigare har Absolicons solfångare antagits av världens största bryggerikoncern, AB InBev, med 260 bryggerier över hela världen. Bryggerijätten har i ett första steg beställt en pilotinstallation till sitt nya bryggeri i Mocambique.

-          I många industrier står processvärme för 60% – 80% av energiförbrukningen. Med våra solfångare får textilindustrier, mejerier och kemiindustrier med hjälp av solenergi noll i koldioxidutsläpp och lägre energikostnader, avslutar Byström.

Emissionen

Absolicons företrädesemission som pågick 19 februari – 12 mars 2020 tecknades till totalt 56 448 810 kr vilket motsvarar en teckningsgrad om 112% av det beslutade emissionsbeloppet om 50,2 MSEK.

Varje gammal aktie gav tre företrädesrätter. 10 teckningsrätter krävdes för att få teckna en ny aktie för 110 kr. Totalt har 319 186 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter och 193 985 aktier utan teckningsrätter.

Styrelsen har i emissionsbeslutet möjliggjort för ägarspridning genom två övertilldelningsemissioner, vilket innebär att även tecknare utan företräde har chans att få tilldelning.

Då emissionen övertecknats kommer styrelsen besluta att emittera ytterligare 18 000 aktier till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten. Tilldelningen sker i första hand i poster om 20 aktier i syfte att utöka antalet aktieägare i Absolicon och i andra hand enligt anvisningarna i prospektet.

Eftersom såväl företrädesemissionen som övertilldelningsemissionen övertecknas kommer huvudägaren Joakim Byström, genom sitt bolag Eniara AB, att avyttra 18 000 sedan tidigare innehavda aktier, till samma teckningskurs som i nyemissionen, att fördelas i poster om 20 aktier i syfte att utöka antalet aktieägare i Absolicon och i andra hand enligt anvisningarna i prospektet.

Vid registreringen hos Bolagsverket kommer, med antagande att styrelsen beslutar att genomföra övertilldelningsemissionen, aktiekapitalet att ökas med 475 073 kr, från 1 523 577 kr till 1 998 650 kr. Antalet aktier kommer att ökas med 475 073 aktier, från 1 523 577 aktier till 1 998 650 aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 24 procent av samtliga aktier.

Absolicon kommer inklusive överteckningsemissionen att tillföras ca 50,7 MSEK efter emissionskostnader om ca 1,5 Mkr. Emissionskostnaderna vilket motsvarar ca 2,8 procent av totalt tecknat belopp.

Styrelsen kommer att sammanträda under för att besluta om överteckningsemission och tilldelning i enlighet med emissionsmemorandumet senast den 20/3 2020.

Handel pågår både i Absolicons ordinarie aktie (ABSL) och i betalda tecknade aktier (ABSL BTA) fram till dess att emissionen registrerats, varvid BTA omvandlas till ordinarie aktier.

Under perioden genomförde Absolicon tre presentationer: på Financial Stockholm 24 februari 2020, hos Aktiespararna Gävle den 3 mars, Klimatkväll på Nalen i Stockholm den 4 mars, Småbolagsjakten 4 mars och Naventus 12 mars (på engelska).

Se gärna presentation och magasin:

>> Presentation på Småbolagsjakten

>> Absolicons magasin 2020

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicon builds Europe's largest solar thermal field for district heating with small concentrated parabolic troughs

The Swedish Energy Agency has granted € 800 000 in co-financing to Absolicon's demonstration plant for large-scale...

Läs vidare...