Företrädesemissionen tecknades till 1273%

Solenergiföretaget Absolicons marknadssatsning där bolaget efterfrågade 9,2 miljoner i en företrädesemission tecknades till 117 miljoner kronor

I fredags stängde företrädesemissionen i Absolicon som säljer produktionslinor för koncentrerande solfångare. Nu meddelar bolaget att emissionen om 9,2 miljoner tecknades till 117 miljoner kronor.

”Vi är överraskade över det enorma intresset. Det känns att aktiemarknaden börjar förstå den enorma potentialen som finns när industrier och fjärrvärmenät skall sluta elda fossila bränslen. Värme svarar i många industrier för 85% av energiförbrukningen, el är bara 15%.” säger Joakim Byström, vd på Absolicon.

Under emissionsperioden kom en viktig order från Sydafrika – en beställning på Absolicons robotiserade produktionslina värd 40 miljoner kronor.

”Intresset för emissionen fick en väldig skjuts av beställningen från Sydafrika. Industrierna i Sydafrika har höga energikostnader och köparen Greenline Africa har redan kunder som Coca-Cola på gång”, berättar Byström.

Absolicon skall under hösten lansera en global marknadsföringskampanj, bland annat med hjälp av små animerade filmer.
”Under hösten kommer vi att intensifiera försäljningen av produktionslinor i nya länder. Vi skall visa hur textilindustrier, mejerier och kemiindustrier med hjälp av solenergi kan få noll i koldioxidutsläpp och samtidigt tjäna mer pengar”, avslutar Byström.

Fakta om emissionen

Absolicons företrädesemission som pågick 14 juni – 5 juli 2019 tecknades till totalt 117 331 120 kr vilket motsvarar en teckningsgrad om 1273% av det beslutade emissionsbeloppet om 9,2 MSEK.

För att teckna med företrädesrätt behövde man 12 gamla aktier för att få teckna en ny aktie för 80 kr. Totalt har 112 429 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter och 1 354 210 aktier utan företrädesrätt.

Styrelsen har i emissionsbeslutet möjliggjort för ägarspridning genom två övertilldelningsemissioner, vilket innebär att även tecknare utan företräde har chans att få tilldelning.

Då emissionen övertecknats kommer styrelsen besluta att emittera ytterligare 6 400 aktier till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten, att tilldelas i första hand de som utnyttjat teckningsrätter i företrädesemissionen. Tilldelning sker sedan pro rata i förhållande till antalet aktier som tecknats med stöd i teckningsrätter och i den mån det inte kan ske, genom lottning.

Eftersom såväl företrädesemissionen som övertilldelningsemissionen övertecknas kommer huvudägaren Joakim Byström, genom sitt bolag Eniara AB, att avyttra 6 400 sedan tidigare innehavda aktier, till samma teckningskurs som i nyemissionen, att fördelas i poster om lägst 40 aktier till nytillkommande tecknare i syfte att utöka antalet aktieägare i Absolicon.

Vid registreringen hos Bolagsverket kommer, med antagande att styrelsen beslutar att genomföra övertilldelningsemissionen, aktiekapitalet att ökas med 121 591 kr, från 1 382 300 kr till 1 503 891 kr. Antalet aktier kommer att ökas med 121 591 aktier, från 1 382 300 aktier till 1 503 891 aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 8 procent av samtliga aktier.

Absolicon kommer inklusive överteckningsemissionen att tillföras ca 9,1 MSEK efter emissionskostnader om ca 0,6 Mkr. Emissionskostnaderna vilket motsvarar ca 0,5 procent av totalt tecknat belopp. Emissionen var till 100% garanterad av huvudägare. Rådgivare och emissionsinstitut har varit Eminova Fondkommission AB.

Styrelsen kommer att sammanträda under för att besluta om överteckningsemission och tilldelning i enlighet med emissionsmemorandumet före den 15/7 2019.

Handel pågår både i Absolicons ordinarie aktie (ABSL) och i betalda tecknade aktier (ABSL BTA) fram till dess att emissionen registrerats, varvid BTA omvandlas till ordinarie aktier.

Presentationer

Under perioden genomförde Absolicon tre presentationer: på Aktiespararnas Småbolagsdag, hos Aktiespararna Vasa i samarbete med Financial Stockholm samt under Absolicons egen klimatkväll på Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm. Marknadsföringen begränsades annars denna gång till några elektroniska utskick, genom att Absolicons magasin som vanligt under våren distribuerades som inlaga i Aktiespararen samt genom att emissionen presenterades med två helsidor i Svenska Dagbladet.

Se gärna presentationerna:

>> Presentation av Absolicon på Småbolagsdagen 2019 (20 minuter + frågor)

>> Absolicons magasin om solenergi 2018

>> Presentation i Svenska Dagbladet av Absolicon

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Collectors on site for Kenya tea installation

All solar collectors are now on site for Absolicon pilot installation in Kericho, Kenya. The installation is part of...

Läs vidare...