Förhandling om företagsförvärv

Under våren har Absolicon sökt samarbetspartner bland olika företag och två processer håller nu på att konkretiseras i förvärv. Syftet med förvärven är att förstärka Absolicon försäljningskapacitet.

Det ena förvärvet gäller ett litet europeiskt solenergiföretag som hamnat på obestånd. Företaget har ett handfull nyckelpersoner med djup kunskap om processvärme och även flera egna produkter. Produkterna kompletterar Absolicons paraboliska solfångare genom att arbeta inom andra temperaturintervall. Företaget har gott anseende och bra kontakter i flera för Absolicon intressanta länder. Företagets omsättning varierar beroende på inneliggande projekt, men de omsatte under de två senaste räkenskapsåren sammanlagt 1,9 miljoner Euro. Företaget har tidigare inte gjort några större vinster, men förväntas i det nya samarbetet bli en viktig byggkloss i Absolicons utveckling. En möjlighet är att Absolicons andel i bolaget, efter att vissa strukturer skapats och ett gemensamt säljarbete etablerats, delas ut till Absolicons ägare.

Det andra förvärvet är samarbetspartnern Saravanos Solar++ AB, det luxemburgägda bolag som levererar solenergiinstallationen på Colgate-Palmolive i Aten med Absolicons solfångare T160. Bolagets vd Panagiotis Saravanos är en dynamisk företagsledare som har goda kontakter med multinationella bolag och som har hållit kontakt med Absolicon i nära 10 år.

Saravanos Solar++ AB har kompetens gällande solvärmt hygieniskt vatten och hygienisk ånga ”sanitary steam” som Absolicon ser som värdefull vid försäljning av solfångare till industriföretag. I förvärvet ingår även ett långsiktigt utvecklingsarbete, i huvudsak finansierat av den grekiska parten, där fler utrustningar för att integrera solenergi i industriprocesser ingår.

Båda förvärven av andelar ger Absolicon ett ägande kring 50% och förvärven kombineras med aktieägaravtal som ger Absolicon möjlighet att styra verksamheten tillsammans med nuvarande ledning. Avsikten är att utöka Absolicons säljkapacitet och öka kontaktytorna mot potentiella kunder av solfångare och produktionslinor. Värderingen har i båda fallen baserats på balansposter, framtida försäljningspotential efter att Absolicon tillfört sin kompetens samt betydelsen för satsningen på att öka Absolicons försäljningskapacitet.

Den totala kostnaden för de båda förvärven förväntas bli mindre än 3 miljoner kronor i kontanter samt motsvarande 10 miljoner kronor i nyutgivna aktier. Utspädningen blir 6%. Utöver det följer konvertibellån om mindre än 3 miljoner kronor. Generella överenskommelser är gjorda, men inga avtal är ännu skrivna. Förvärven beräknas vara slutförda i slutet av augusti då mer detaljerad information kommer att tillhandahållas.

Publicerad 2018-07-02

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicon builds Europe's largest solar thermal field for district heating with small concentrated parabolic troughs

The Swedish Energy Agency has granted € 800 000 in co-financing to Absolicon's demonstration plant for large-scale...

Läs vidare...