Försäljningsarbetet inriktas mot utvalda marknader

Varje vecka tecknar vi nya överenskommelser om samarbete med aktörer över hela världen. Produktionslinorna i Kina och Sverige är klara och intresset är stort. Vi har identifierat ett antal sektorer och länder där vi arbetar både själva och med externa konsulter för att hitta rätt partners. Anslaget är att världens industriproduktion skall fyrdubblas till år 2050 samtidigt som koldioxidutsläppen måste bli noll.

* Kina: Energibolag, solvärmeföretag
* Spanien: Fjärrvärme, livsmedelsindustri, fordonsindustri, läkemedel
* Marocko: Fordon, textil, livsmedelsindustri
* Mexiko: Livsmedelsindustri, fordon, textil, kemikalier
* Sydafrika: Stålindustrin, livsmedelsindustri, gruvdrift
* Australien: Gruvdrift, mejeri, livsmedelsindustri
* Kenya: Teindustri, livsmedelsindustri
* Indien: Textilindustri

Absolicon kommer under 2019 successivt smalna av arbetet ytterligare och fokusera hårdare på nischer.

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicon rekryterar

Vill du eller någon du känner vara med att förändra världens energiförsörjning, från fossila bränslen till...

Läs vidare...