Frågor och svar om solenergi och koncentrerande solfångare

Undrar du om Absolicons produkter? Här samlar vi de vanligaste frågorna vi får tillsammans med resonerande svar som syftar till att förklara tekniken och berätta mer om betydelsen av att använda solenergi i samhället.

1. Vilken verkningsgrad har era koncentrerande solfångare?

I teorin kan vår solfångare för el och värmeproduktion, X10, kan omvandla 40% av infallande solljus till värme och 10% till el. Så anger vi i våra datablad och där mäter man vid en standardiserad solinstrålning och vid 25 graders arbetstemperatur (Standard Test Conditions, STC) i enlighet med internationella standarder. Men i praktiken har vi 60 grader eller mer som arbetstemperatur, och då faller verkningsgraden.

Vår solfångare för hetta och ånga, T160, har 70% teoretisk verkningsgrad, men vid 160 graders arbetstemperatur får vi ut ca 55%.

2. Hur stort årsutbyte har era solfångare?

Årsutbytet behöver simuleras för en viss plats och vissa arbetstemperaturer, de går inte att ange generellt. Men för enbart värme ger solfångarna för varje kvadratmeter glasad yta ca 360 kWh i Sverige och 1000 kWh kring Medelhavet.

3. Hur fungerar solfångarna på vintern eller när det är mulet?

Alla energikällor, även vattenkraft och kärnkraft är ibland avställd. Andra energikällor behöver därför finnas i beredskap. Solenergi i alla former fungerar bara när solen lyser och kombineras ofta med biobränslen. I Sverige har det varit vanligt att elda ved och pellet på vintern och använda solenergi på sommaren. Ingen idé att elda ved på midsommarafton!

4. Kan man lagra solenergi?

Idag kombinerar vi alltid våra solfångare med traditionella värmepannor eller fjärrvärme. När solen lyser kan man minska förbränningen av olja eller gas till pannorna. I framtiden när koldioxidutsläppen skall ner till noll kommer troligen pannorna att eldas med bioolja eller träbränsle samtidigt som en andel av solenergi kan lagras så att överskott under dagen kan lagras i trycksatta tankar eller saltlager och användas på natten.

I Danmark där fjärrvärmenäten ofta eldas med naturgas har man satsat på att lagra solenergi i isolerade dammar eller borrhål. På så sätt kan solenergi till och med lagras från sommar till vinter! Denna lösning passar bäst för lite lägre temperaturer.

På kort sikt tror vi att lagring har mindre betydelse än många tror – det finns otaliga tillämpningar där all solenergi som produceras kan gå direkt in i processen. Men i ett längre perspektiv tror vi att industrin kommer att anpassa sina processer så att de dels förlägger sina produktionsanläggningar till områden där det finns förnyelsebar energi (sol, vind, vatten), dels att de energieffektiviserar ordentligt.

 

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Industridoktorand i Umeå och andra forskningsprojekt

Absolicon arbetar med en bred ansats för att kunna leverera världens bästa solfångare för industrier, fjärrvärme...

Läs vidare...