Årsredovisning 2018 samt förslag till bolagsstämman

Styrelsen framlägger årsredovisningen 2018 samt förslag till beslut inför bolagsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ) som hålls onsdag 8 maj 2019 klockan 19:00 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand.

Perioden 2018-01-01 – 2018-12-31
Nettoomsättningen uppgick till: 26 599 (2 110) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 5 650 (-10 005) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: -3,09 (-10,58) SEK

Originalet till årsredovisningen förvaras på kontoret och kan distribueras efter förfrågan.

>> Se kallelse och anmäl dig till bolagsstämman!

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

Fullständiga förslag samt föreslagen arbetsordning för valberedningen finns som bilaga. Sammanfattning av förslagen:

• Styrelsen föreslår ingen utdelning utan förlusten balanseras i ny räkning.
• Styrelsen föreslår att förnya bemyndigande att genomföra nyemissioner.
• Styrelsen föreslår oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
• Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för styrelsearbete, 10 000 kr per fysiskt möte.
• Styrelsen föreslår att för revisorer skall ersättning utgå enligt godkänd räkning.
• Valberedningen föreslår att på ett år välja KPMG till revisionsbolag med Lars Skoglund som huvudansvarig revisor.
• Styrelsen föreslår att anta förslaget till arbetsordning för valberedning vilket är oförändrat sedan föregående år.

Uppdatering:

  • Valberedningen föreslår 2019-05-06 att välja Malte Frisk, styrelseordförande (nyval), Joakim Byström, styrelseledamot (omval), Sören Olsson, styrelseledamot (omval) och Peter Johansson, styrelseledamot (omval) och Olle Olsson (nyval) för tiden intill nästa årsstämma.

Fullständiga förslag för Absolicon bolagsstämma 2019 finns som bilaga nedan. Förslag till ny styrelse finns i pressrelease 2019-05-06.

>> Ladda ner Årsredovisning 2018 som pdf

>> Ladda ner förslag inför bolagsstämman

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Collectors on site for Kenya tea installation

All solar collectors are now on site for Absolicon pilot installation in Kericho, Kenya. The installation is part of...

Läs vidare...