Gemensam utveckling av affärsmöjligheter och leveransmodeller med Uniper för att undersöka potentiellt partnerskap

Absolicon och Uniper undersöker ett potentiellt partnerskap i samband med leverans av solfångare baserade på tekniken med paraboliska tråg.

Absolicon skulle i detta partnerskap samarbeta med Uniper för att utveckla lösningar för förnybar energi för industrikunder baserade på solteknologi.
Uniper är en av Europas största energiproducenter och Absolicon ett av de ledande företagen inom solvärmeteknik.
Inledande samarbete kommer att innebära gemensam utveckling av affärsmöjligheter och innovativa leveransmodeller. Andra halvåret 2019 kommer beslut att fattas om partnerskapet skall formaliseras eller inte.

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicons solfångare får bruksmodell-skydd i Kina

Absolicon har mottagit besked om att uppfinningen ”Holder for securing as fluid tube to a trough-formed solar...

Läs vidare...