Greenline Africa avropar första delen av ramavtalet

Det sydafrikanska bolaget Greenline Africa har avropat den första delen av överenskommelsen i ramavtalet gällande en robotiserad produktionslina i Sydafrika – en pilotanläggning som skall uppföras hos AB InBev.

Behovet av energi är stort i Afrikas industrier. Ett typiskt bryggeri eldar bränslen motsvarande tusentals ton olja per år. Samtidigt kan solen förse industrin med all den värme som behövs för processerna.

Greenline Afrika har skrivit ett ramavtal med Absolicon om att förvärva och driva en robotiserad produktionslina som tillverkar Absolicons koncentrerande solfångare T160 som har 76% optisk verkningsgrad. Solfångarna producerar värme och ånga upp till 160 grader Celsius som kan driva industriella processer.

I ramavtalet finns krav på vad som skall ske i varje tidsperiod och nu har Greenline beställt det första steget – en pilotanläggning med solfångare som levereras direkt från Sverige.

- Men denna beställning och kommande betalning uppfyller Greenline tidsplanen i ramavtalet. Det är ett viktigt steg för att under 2021 leverera en produktionslina till Sydafrika, säger Joakim Byström, vd Absolicon.

Greenline kommer genomföra installationen på ett bryggeri som tillhör AB InBev, världens största bryggerikoncern. Nyligen utvaldes Absolicons teknik att ingå i AB InBevs acceleratorprogram med mål att rulla ut tekniken till AB InBevs 260 bryggerier och till utvalda underleverantörer för att minska kostnaderna och koldioxidutsläppen för produktionen.

Produktionslinan kostar €4M och därutöver erlägger Greenline 4% i licens för tillverkade solfångare. Absolicon säljer också nyckelkomponenter som behövs för produktion av solfångarna. Robotarna i produktionslinan arbetar tillsammans med fem operatörer och kan tillverka en solfångare var sjätte minut.

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020.

Läs mer:

Bryggerikoncern AB InBev bygger solvärmeanläggning i södra Afrika tillsammans med Greenline Africa och Absolicon

Greenline Africa tecknar ramavtal om förvärv av produktionslina i Sydafrika

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicon builds Europe's largest solar thermal field for district heating with small concentrated parabolic troughs

The Swedish Energy Agency has granted € 800 000 in co-financing to Absolicon's demonstration plant for large-scale...

Läs vidare...