Handeln i Absolicon på Aktietorget startar 22/6

På onsdag 22 Juni 2016 startar handeln i solenergiföretaget Absolicon på Aktietorget under beteckningen ABSL som arbetar med koncentrerad solenergi för värme, industriånga och solkyla.

Absolicon utvecklar och tillverkar solföljande, koncentrerande solfångare. Bolagets mission är att bidra till omställningen av världens energiförsörjning från fossila bränslen till förnyelsebar energi genom vår kompetens inom koncentrerad solenergi.

Affärsmålen innebär produktutveckling och tillämpad forskning för att skapa mångsidiga och kostnadseffektiva koncentrerande solfångare för stora byggnader, solfångarfält, solkyla och industrier. Absolicon uppför nu pilotanläggningar som visar hur solenergi kan leverera ånga direkt till industriprocesser och på så sätt minska energikostnaderna. Parallellt med detta utvecklar Absolicon en produktionslina som minskar produktionskostnaderna för solfångarna.

Bolagets företrädesemission för att finansiera pilotanläggningar hos industriföretag, vilken var vederlagsfritt fullt garanterad av aktieägare, stängde 29 mars 2016 och tecknades till 210%.

I syfte att utöka ägarspridningen inför noteringen avstod huvudägarna teckningsrätter till förmån för nya aktieägare. Trots överteckningen utökades emissionsbeloppet inte utöver de 12,7 MSEK som erbjudits, utan varje tecknare fick först en post och därefter i proportion till sin teckning vilket gav Absolicon ca 1100 nya aktieägare.

Efter en ansökningsprocess om notering hos Aktietorget där Eminova Fondkommission AB assisterat bolaget har bolagets aktie nu upptagits till handel med beteckningen ABSL.

Teckningskursen i företrädesemissionen var 40 kr per aktie vilket även är startpriset när handeln startar den 22 juni och innebär ett bolagsvärde på ca 38 MSEK.

- Noteringen är en del av vår finansieringsplan som vi presenterade 2015. Nu ger vi våra aktieägare möjlighet att köpa och sälja aktier i bolaget och får samtidigt en värdering av bolaget, säger Joakim Byström, vd och grundare för Absolicon.

Absolicon deltog på FN:s stora klimatkonferens i Paris i december 2015 där 195 länder beslutade att de skall arbeta för att hålla temperaturökningen under 2 grader med en ambition att komma till 1,5 grad.

- Klimatfrågan är vår generations stora utmaning och den går bara att lösa genom samverkan mellan politiska beslut, teknisk utveckling och innovativa företag om omsätter ambitionerna i praktiska lösningar. Vi tror att koncentrerad solenergi kommer att spela en viktig roll i den processen, menar Byström.

 

Publicerad 2016-06-21

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicon builds Europe's largest solar thermal field for district heating with small concentrated parabolic troughs

The Swedish Energy Agency has granted € 800 000 in co-financing to Absolicon's demonstration plant for large-scale...

Läs vidare...