Välkommen till Absolicon

Vår mission är att förändra världens energiförsörjning från fossila bränslen till förnyelsebar energi genom att bidra med unik teknik och kompetens inom koncentrerad solenergi. Absolicons vision är att vår unika solfångarteknologi konkurrerar ut fossila bränslen och att våra massproducerade solfångare med tiden finns i alla jordens länder.

Absolicon är ett publikt aktiebolag anslutet till Euroclear med ca 3200 ägare. Under 2015 har en ny solfångare för solånga utvecklats, en produktionslina har projekterats och ett multinationellt företag är klart för samarbete kring en pilotanläggning. Absolicon genmförde därför våren 2016 en företrädesemission om 12,7 MSEK för att gå vidare och uppföra pilotanläggningar tillsammans med industrikoncerner.

Därefter noterades Absolicon på Spotlight/Aktetorget med 22 juli 2016 som första dag för handel i aktien med beteckningen ABSL med kursebn 40 kr/aktie.

I december 2016 fick Absolicon en order på en komplett produktionslina från ett kinesiskt bolag värd 25 MSEK. Provning av solfångaren visade på mycket goda värden och hög produktion, upp till 50% bättre än vanliga solfångare vid 85 grader.

Våren 2017 genomfördes en företrädesemission riktad till Absolicons ägare som reste 30,9 miljoner kronor för att bygga två produktionslinor, dels den som sålts till Kina och dels en i Sverige. Kapitalet användes även till försäljningsorganisation och produktutveckling.

Under våren 2018 genomfördes en företrädesemission om 13,7 miljoner för en riktad satsning på att bli leverantör av komponenter och material. Hösten 2018 förvärvades 50% av företaget Saravanos Solar++ AB genom en riktad nyemission om ca 10 miljoner kronor. Hösten 2018 delades även Absolicons innehav i intressebolaget Industrial Solar Europe Holding AB ut till Absolicons aktieägare.

Våren 2019 genomförde Absolicon en företrädesemission om ca 9,2 MSEK för att finansiera en marknadssatsning. Emissionen övertecknades 12 gånger.

Resultaten från marknadssatsningen var mycket goda, ramavtal på tre produktionslinor tecknades. Våren 2020 tog Absolicon därför in drygt 52 MSEK i en emission som tecknades till 112% för en kraftig expansion och för att skapa en dominerande ställning globalt.

 

Absolicon Magazine 2020

Mer information

Finansiell information – Årsredovisningar och kvartalsrapporter att ladda hem

Bolagsstyrning – bolagsordning, bolagets policy inom olika områden

Ladda hem vår egen tidning Absolicon Magasin 2020 (2.4 MB). Vi kan också skicka dig ett eller flera exemplar av magasinet per post.

Tillsammans utvecklar vi framtidens solenergi!

 

Joakim Byström,
Vd och grundare

 

Kundcase för Investerare

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Collectors on site for Kenya tea installation

All solar collectors are now on site for Absolicon pilot installation in Kericho, Kenya. The installation is part of...

Läs vidare...