Absolicon i sammanfattning

Absolicon är världsledande på att bygga koncentrerande solfångare för el, värme och ånga. Bolagets solfångare följer solen under dagen och fokuserar solens strålar likt ett brännglas. Absolicons första produkt producerar både el och värme och nu introducerar Absolicon en ny version för solånga för en marknad som uppskattas till 3000 miljarder kronor.

Koncentrerad solenergi

Med Parisöverenskommelsen om klimatet har jordens länder enats om att lämna olja och kol kvar i marken och istället använda förnyelsebar energi.Solenergi är nödvändigt för den omställningen, men ny solenergiteknik krävs. Genom att koncentrera solens strålar och följa solens rörelse under dagen kan energiutbytet ökas.

För industrin som idag driver sina processer med olja kommer koncentrerad solenergi mycket kostnadseffektivt kunna producera värme och ånga som används i processerna. Absolicons långa erfarenhet av koncentrerad solenergi kommer att få en viktig roll i den omställningen.

El, värme och solkyla

Bolaget har patenterad teknik för generera både el och värme från solen. Tekniken härstammar från forskning på Uppsala Universitet och Absolicon har ett tiotal solinstallationer i Sverige och utomlands.

På Närvården i Härnösand har Absolicon byggt världens enda solenergisystem som genererar el, varmvatten och solkyla från solcellernas överskottsvärme. I Aten finns Absolicons solfångare i världens enda installation som genererar el både med solceller och med en värmedriven turbin.

IEA om ånga, värme och kyla från solen

Industrins energibehov är stort: 7% av världens energiförbrukning är ånga inom industrin som går att producera med koncentrerad solenergi. International Energy Agency (IEA) har i sin färdplan för solenergi till år 2050 prognostiserat den framtida solvärmemarknaden. Omräknat i pengar innebär IEAs prognos investeringar om 3000 miljarder kr inom industrin.

Verksamhet och organisation

Absolicon är ett prisbelönt teknikföretag med spets­kompetens inom koncentrerad solenergi. Bolaget har tio fast anställda och löpande intäkter från legotillverkning, konsultverksamhet och service på befintliga anläggningar.

Genomförda utvecklingsprojekt

Under 2015 har Absolicon genom en genomförd emission om 4 MSEK finansierat tre utvecklings­projekt

* Bolaget har utvecklat en ny solfångare för högre temperaturer, upp till 160°C. Den nya konstruktionen för solånga demonstreras med ett första pilotfält i Härnösand som uppförs i samarbete med Alfa Laval, Konica Minolta och Härnösand Energi och Miljö

* Absolicon har projekterat en halvautomatisk produktions­lina för massproduktion som tillverkar en ny solfångare var femte minut. Den effektiva tillverkningen möjliggör kort återbetalningstid för solfångarfält.

* Genom ett målmedvetet internationellt marknads­arbete har vi kommit överens med en första multinationell industrikoncern om att utvärdera vår teknik med en pilotinstallation

Pilotanläggningar och produktionslina

Ny energiteknik för industrin behöver bevisas med pilot­anläggningar som uppförs i samarbete med de multi­nationella industrikoncernerna för att accepteras. Dessa första anläggningar skall fungera perfekt och helst överträffa kundens förväntningar. Pilot­anläggningarna blir då dörröppnare för fullskaliga installationer i alla koncernens produktionsenheter.

Kostnadsminskningar på solfångarna än nödvändiga för att kunna konkurrera med olja och gas. Absolicon utvecklar en robotiserad produktionslina som kan producera solfångarna till en avsevärt mindre kostnad än idag. Målsättningen är att ha 4-6 års återbetalningstid på ett större solfångarfält.

Vi genomförde därför en våren 2016 emission om 12,7 MSEK som i huvudsak ska finansiera utvecklingen av produktionslinan och pilotanläggningar för koncentrerad solenergi.

Notering på Aktietorget

Absolicon har noterats på Aktetorget med 22 juli 2016 som första dag för handel i aktien med beteckningen ABSL.

Företrädesemmisson 2017

I december 2016 fick Absolicon en order på en komplett produktionslina från ett kinesiskt bolag värd 25 MSEK. Provning av solfångaren T160 visade på mycket goda värden och hög produktion, upp till 50% bättre än vanliga solfångare vid 85 grader. Samtidigt har Kinesiska Energimyndigheten beslutat om en femårsplan där 20 miljoner kvadratmeter solfångare för industrier skall installeras till och med 2020.

Styrelsen har därför med bemyndigande från årsstämman genomfört en företrädesemission riktad till Absolicons ägare om 30,9 miljoner kronor.

Emissionslikviden skall användas för att uppföra en produktionslina för den nya solfångaren T160 i Härnösand, ett långsiktigt försäljningsarbete, samt för projekt syftande till att ytterligare höja verkningsgraden hos produkterna och sänka produktionskostnaderna.

>> Finansiell information

 


För mer information, kontakta ekonomi@absolicon.com

 

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Rekryteringar, sök före 12 juli

Vi har tekniken, nu behöver vi dig för att genomföra den viktiga omställningen från fossila bränsen till...

Läs vidare...