Finansiell information

Absolicon redovisar kvartalsvis utvecklingen i delårsrapporter. Vi arbetar för att hålla hög kvalité på redovisningen och delårsrapporterna är översiktligt granskade av vår revisor Lars Skoglund på KPMG.

Absolicons aktie handlas på Aktietorget/Spotligt (XSAT) med beteckningen ABSL. Absolicons unika Legal Entity Identifier (LEI-kod) är 549300X1GHJNC15G2Q74. Aktien är registrerad med ISIN SE0007387022.

 

Företrädesemission sommaren 2018
Företrädesemissionen för att finansiera Absolicons satsning på att bli leverantör av material och komponenter tecknades till drygt 34,5 MSEK vilket innebär en teckningsgrad om 312% av emissionsbeloppet om 11,1 MSEK.

Överteckningen har aktiverat två övertilldelningsemissioner för ägarspridning. Styrelsen besluta att emittera ytterligare 20 000 aktier till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten, att tilldelas med 40 aktier till varje ny tecknare. Huvudägaren Joakim Byström, genom sitt bolag Eniara AB, kommer också att avyttra 20 000 sedan tidigare innehavda aktier i poster om 40 aktier till nytillkommande tecknare i syfte att utöka antalet aktieägare i Absolicon.

Absolicon kommer inklusive överteckningsemissionen att tillföras ca 13,1 MSEK efter emissionskostnader om ca 0,7 Mkr. Emissionskostnaderna motsvarar ca 2 procent av totalt tecknat belopp. Emissionen var till 100% garanterad av huvudägare.

Företrädesemission våren 2017:
Absolicons företrädesemission för att uppföra en produktionslina i Sverige och initiera försäljning tecknades till totalt 85,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 276% av det beslutade emissionsbeloppet om högst 31,0 MSEK. Absolicon har tillförts 30 MSEK efter emissionskostnader om ca 1 Mkr. Emissionskostnaderna motsvarade ca 1,1 procent av totalt tecknat belopp. De nyemitterade aktierna utgjorde 20,0 procent av samtliga aktier.

Insynshandel
Register för insiderhandel upprätthålls i Sverige sedan 3 juli 2016 av Finansinspektionen. Personer i ledande ställning och deras anhöriga skall själva anmäla egen handel i Absolicons aktie inom tre dagar till Finansinspektionen. När bolaget har kurspåverkande hemligheter, det som kallas ”uppskjutet offentliggörande av insiderinformation”, finns på bolaget en loggbok med insiderförteckning för att säkerställa att personer som känner till sådan information inte handlar i bolagets aktie. Personer i ledande ställning får för övrigt inte handla i bolagets aktie under perioden 30 dagar före kvartalsrapport.
Aktiehandel på Spotlight/Aktietorget
Se aktuell kurs för Absolicons aktie ABSL på Aktietorget.

 

Aktuell företrädesemission
Memorandum avseende företrädesemission 14 juni – 28 juni 2018
Teckningssedel utan företräde

 

Delårsrapporter

Delårsrapport 2018 Q2 april-juni Absolicon Solar Collector AB

Delårsrapport 2018 Q1 jan-mar Absolicon Solar Collector AB

Bokslutskommuniké Q4 jan-dec 2017

Delårsrapport 2017 Q3 juli-september Absolicon Solar Collector AB

Delårsrapport 2017 Q2 april-juni Absolicon Solar Collector AB

Delårsrapport 2017 Q1 Absolicon Solar Collector AB

Bokslutskommuniké Q4 jan-dec 2016

Delårsrapport 2016 Q2 Absolicon Solar Collector AB 

Delårsrapport 2016 Q3 Absolicon Solar Collector AB 

 

Årsredovisningar

Ladda ner Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2017 Absolicon Solar Collector AB

Ladda ner vår Årsredovisning 2016:
Årsredovisning 2016 Absolicon Solar Collector AB

Ladda ner vår Årsredovisning 2015:
Årsredovisning 2015 Absolicon Solar Collector AB (10 MB)

Ladda ner vår Årsredovisning 2014:
Årsredovisning 2014 Absolicon Solar Collector AB (10 MB)

 

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport juli-sept Q3 2018                   2018-11-22

Bokslutskommuniké 2018                              2019-02-26

 

Nyheter för Finansiell information

Indien öppnar för svenska miljöteknikföretag

En nyetablerad plattform hjälper svenska miljöteknikföretag att lyckas i Indien....

Se film: en vanlig dag i Energiparken

Se time lapse-filmen som visar Absolicons solfångare under en vanlig driftdag på Hemab...

Indien satsar på koncentrerande solfångare

Världsbanken och indiska regeringen startar ett gemensamt projekt för att bygga 90...

Avtal klart för tillverkning i Indien och Tyskland

Så här ser planerna ut på en Absolicon-fabrik i Tyskland. När solenergibranschen...

Första installationen i Indien klar

I samarbete med ett indiskt solenergiföretag har Absolicon driftsatt den första...

Klart för indiskt samarbete

Jasbir Singh och Dhruv Kaura inspekterade Absolicons lokaler i Härnösand. Lagom till...

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

The best concentrated solar collector in the world

In tests, Absolicon solar collector has shown to have an efficiency of 76.6%. This is the highest number ever achieved...

Läs vidare...