Finansiell information

Absolicon redovisar kvartalsvis utvecklingen i delårsrapporter. Vi arbetar för att hålla hög kvalité på redovisningen och delårsrapporterna är översiktligt granskade av vår revisor Lars Skoglund på KPMG.

Absolicons aktie handlas på Aktietorget/Spotligt (XSAT) med beteckningen ABSL. Absolicons unika Legal Entity Identifier (LEI-kod) är 549300X1GHJNC15G2Q74. Aktien är registrerad med ISIN SE0007387022.

Beräkning av anskaffningsvärde

Skatteverket har publicerat råd kring hur anskaffningsvärde på Absolicons aktie skall beräknas med hänsyn taget till företrädesemissioner.
>> Skatteverket om Absolicons aktie

Företrädesemission sommaren 2019
Absolicon reste under sommaren 2019 9,8 MSEK till en marknadssatsning. Emissionen övertecknades nästan 12 gånger (1273%). Emissionen var till 100% garanterad av huvudägarna PO NORD och Joakim Byströms bolag Eniara AB.

Memorandum för företrädesemissionen 14 juni 2019-5 juli 2019 (PDF)

Utdelning av Industrial Solar
Absolicons innehav i bolaget Industrial Solar delades ut till Absolicons ägare 11 oktober 2018. Industrial Solar börsnoterades sedan 15 januari 2019 på Spotlight Stock Market med beteckningen ISHE.

Företrädesemission sommaren 2018
Företrädesemissionen för att finansiera Absolicons satsning på att bli leverantör av material och komponenter tecknades till drygt 34,5 MSEK vilket innebär en teckningsgrad om 312% av emissionsbeloppet om 11,1 MSEK.

Överteckningen har aktiverat två övertilldelningsemissioner för ägarspridning. Styrelsen besluta att emittera ytterligare 20 000 aktier till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten, att tilldelas med 40 aktier till varje ny tecknare. Huvudägaren Joakim Byström, genom sitt bolag Eniara AB, kommer också att avyttra 20 000 sedan tidigare innehavda aktier i poster om 40 aktier till nytillkommande tecknare i syfte att utöka antalet aktieägare i Absolicon.

Absolicon kommer inklusive överteckningsemissionen att tillföras ca 13,1 MSEK efter emissionskostnader om ca 0,7 Mkr. Emissionskostnaderna motsvarar ca 2 procent av totalt tecknat belopp. Emissionen var till 100% garanterad av huvudägare.

Företrädesemission våren 2017:
Absolicons företrädesemission för att uppföra en produktionslina i Sverige och initiera försäljning tecknades till totalt 85,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 276% av det beslutade emissionsbeloppet om högst 31,0 MSEK. Absolicon har tillförts 30 MSEK efter emissionskostnader om ca 1 Mkr. Emissionskostnaderna motsvarade ca 1,1 procent av totalt tecknat belopp. De nyemitterade aktierna utgjorde 20,0 procent av samtliga aktier.

Insynshandel
Register för insiderhandel upprätthålls i Sverige sedan 3 juli 2016 av Finansinspektionen. Personer i ledande ställning och deras anhöriga skall själva anmäla egen handel i Absolicons aktie inom tre dagar till Finansinspektionen. När bolaget har kurspåverkande hemligheter, det som kallas ”uppskjutet offentliggörande av insiderinformation”, finns på bolaget en loggbok med insiderförteckning för att säkerställa att personer som känner till sådan information inte handlar i bolagets aktie. Personer i ledande ställning får för övrigt inte handla i bolagets aktie under perioden 30 dagar före kvartalsrapport.
Aktiehandel på Spotlight/Aktietorget
Se aktuell kurs för Absolicons aktie ABSL på Aktietorget.
Delårsrapporter

Delårsrapport 2019 Q2 apr-jun Absolicon Solar Collector AB

Delårsrapport 2019 Q1 januari-mars Absolicon Solar Collector AB

Bokslutskommuniké Q4 jan-dec 2018

Delårsrapport 2018 Q3 juli-september Absolicon Solar Collector AB

Delårsrapport 2018 Q2 april-juni Absolicon Solar Collector AB

Delårsrapport 2018 Q1 jan-mar Absolicon Solar Collector AB

Bokslutskommuniké Q4 jan-dec 2017

Delårsrapport 2017 Q3 juli-september Absolicon Solar Collector AB

Delårsrapport 2017 Q2 april-juni Absolicon Solar Collector AB

Delårsrapport 2017 Q1 Absolicon Solar Collector AB

Bokslutskommuniké Q4 jan-dec 2016

Delårsrapport 2016 Q2 Absolicon Solar Collector AB 

Delårsrapport 2016 Q3 Absolicon Solar Collector AB 

Handlingar inför bolagsstämma 2019
Förslag till Årsredovisning 2019 samt dagordning och förslag till beslut

Årsredovisningar

Ladda ner Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2018 Absolicon Solar Collector AB

Ladda ner Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2017 Absolicon Solar Collector AB

Ladda ner vår Årsredovisning 2016:
Årsredovisning 2016 Absolicon Solar Collector AB

Ladda ner vår Årsredovisning 2015:
Årsredovisning 2015 Absolicon Solar Collector AB (10 MB)

Ladda ner vår Årsredovisning 2014:
Årsredovisning 2014 Absolicon Solar Collector AB (10 MB)

 

Kommande rapporter 

Rapport Q3                                                        2019-11-21

Bokslutskommuniké                                       2020-02-25

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicons solfångare får bruksmodell-skydd i Kina

Absolicon har mottagit besked om att uppfinningen ”Holder for securing as fluid tube to a trough-formed solar...

Läs vidare...