Finansiell information

Absolicon redovisar kvartalsvis utvecklingen i delårsrapporter. Vi arbetar för att hålla hög kvalité på redovisningen och delårsrapporterna är översiktligt granskade av vår revisor Lars Skoglund på KPMG.

Absolicons aktie handlas på Aktietorget med beteckningen ABSL. Absolicons unika Legal Entity Identifier (LEI-kod) är 549300X1GHJNC15G2Q74.

 

Företrädesemission våren 2017:

Absolicons företrädesemission tecknades till totalt 85,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 276% av det beslutade emissionsbeloppet om högst 31,0 MSEK.

Absolicon har tillförts 30 MSEK efter emissionskostnader om ca 1 Mkr. Emissionskostnaderna vilket motsvarar bara ca 1,1 procent av totalt tecknat belopp. De nyemitterade aktierna utgjorde 20,0 procent av samtliga aktier. Emissionen är nu stängd och BTA har omvandlats till vanliga aktier.

Insynshandel
Register för insiderhandel upprätthålls i Sverige sedan 3 juli 2016 av Finansinspektionen. Personer i ledande ställning och deras anhöriga skall själva anmäla egen handel i Absolicons aktie inom tre dagar till Finansinspektionen. När bolaget har kurspåverkande hemligheter, det som kallas ”uppskjutet offentliggörande av insiderinformation”, finns på bolaget en loggbok med insiderförteckning för att säkerställa att personer som känner till sådan information inte handlar i bolagets aktie. Personer i ledande ställning får för övrigt inte handla i bolagets aktie under perioden 30 dagar före kvartalsrapport.
Aktiehandel på Aktietorget

Se aktuell kurs för Absolicons aktie ABSL på Aktietorget.

 

Rapporter

Delårsrapporter

Delårsrapport 2017 Q3 juli-september Absolicon Solar Collector AB

Delårsrapport 2017 Q2 april-juni Absolicon Solar Collector AB

Delårsrapport 2017 Q1 Absolicon Solar Collector AB

Bokslutskommuniké Q4 jan-dec 2016

Delårsrapport 2016 Q2 Absolicon Solar Collector AB 

Delårsrapport 2016 Q3 Absolicon Solar Collector AB 

 

Årsredovisningar

Ladda ner vår Årsredovisning 2016:
Årsredovisning 2016 Absolicon Solar Collector AB
Följebrev handlingar stämma
Kommuniké årsstämma 2017

Ladda ner vår Årsredovisning 2015:
Årsredovisning 2015 Absolicon Solar Collector AB (10 MB)

Ladda ner vår Årsredovisning 2014:
Årsredovisning 2014 Absolicon Solar Collector AB (10 MB)

 

Tidigare memorandum 

Absolicon Bolagsbeskrivning juni 2016

 

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q3 juli – sept 2017                              2017-11-17

 

Nyheter för Finansiell information

Forskningssamarbeten inom Horizon 2020

Flera forskningsgrupper har kontaktat Absolicon för att undersöka om möjligheterna till...

En oväntad beställning startar om solfångartillverkningen i Härnösand

Det senaste året har Härnösandsföretaget Absolicon satsat på att utveckla maskiner...

Absolicon deltar på SME Thermal 2014

Den tyska industrikonferensen SMEThermal i Berlin samlade ett drygt hundratal experter...

Ny, unik utbildning till Solenergiingenjör i Härnösand

Härnösand startar i höst en 2-årig solenergiutbildning som skall hjälpa...

Indien öppnar för svenska miljöteknikföretag

En nyetablerad plattform hjälper svenska miljöteknikföretag att lyckas i Indien....

Se film: en vanlig dag i Energiparken

Se time lapse-filmen som visar Absolicons solfångare under en vanlig driftdag på Hemab...

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Industridoktorand i Umeå och andra forskningsprojekt

Absolicon arbetar med en bred ansats för att kunna leverera världens bästa solfångare för industrier, fjärrvärme...

Läs vidare...