Finansiell information

Absolicon redovisar kvartalsvis utvecklingen i delårsrapporter. Vi arbetar för att hålla hög kvalité på redovisningen och delårsrapporterna är översiktligt granskade av vår revisor Lars Skoglund på KPMG.

Absolicons aktie handlas på Aktietorget/Spotligt (XSAT) med beteckningen ABSL. Absolicons unika Legal Entity Identifier (LEI-kod) är 549300X1GHJNC15G2Q74. Aktien är registrerad med ISIN SE0007387022.

Företrädesemission 2020

Teckningsperioden löpte från den 19 februari till och med den 12 mars 2020. För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhölls tre teckningsrätter. 10 teckningsrätter gav rätt att köpa en (1) ny aktie till teckningskursen 110 kr. Avstämningsdagen inföll den 17 februari 2020.

Emissionen tecknades till 112%. Utöver det beslutade beloppet i företrädesemissionen har aktier fördelats utan företräde för tidigare ägare i syfte att utöka antalet ägare i bolaget. Det gäller 18 000 aktier från bolaget i en överteckningsemission och 18 000 aktier från huvudägare som fördelats utan företräde för tidigare ägare. Bolaget har genom emissionen fått ca 650 nya ägare.

Emissionen är 2020-04-06 registrerad hos Bolagsverket och hela likviden för emissionen har inbetalts till Absolicon från fondkommissionären Aktieinvest. De nya akterna kommer att finnas på depåer och VP-konton 17 april 2020. Samtidigt kommer aktier som köpts via beslutet om övertilldelning att synas. Sista handelsdag för ABSL BTA är 9 april.

Prospekt företrädesemission 19 feb-12 mars 2020

Tilläggsprospekt med information om pilotinstallation avsaltning med SWCC 

Beräkning av anskaffningsvärde

 

Skatteverket har publicerat råd kring hur anskaffningsvärde på Absolicons aktie skall beräknas med hänsyn taget till företrädesemissioner.
>> Skatteverket om Absolicons aktie

Företrädesemission sommaren 2019
Absolicon reste under sommaren 2019 9,8 MSEK till en marknadssatsning. Emissionen övertecknades nästan 12 gånger (1273%). Emissionen var till 100% garanterad av huvudägarna PO NORD och Joakim Byströms bolag Eniara AB.

Memorandum för företrädesemissionen 14 juni 2019-5 juli 2019 (PDF)

Utdelning av Industrial Solar
Absolicons innehav i bolaget Industrial Solar delades ut till Absolicons ägare 11 oktober 2018. Industrial Solar börsnoterades sedan 15 januari 2019 på Spotlight Stock Market med beteckningen ISHE.

>> Skatteverket om Industrial Solar

Företrädesemission sommaren 2018
Företrädesemissionen för att finansiera Absolicons satsning på att bli leverantör av material och komponenter tecknades till drygt 34,5 MSEK vilket innebär en teckningsgrad om 312% av emissionsbeloppet om 11,1 MSEK. Överteckningen har aktiverat två övertilldelningsemissioner för ägarspridning. Absolicon kommer inklusive överteckningsemissionen att tillföras ca 13,1 MSEK efter emissionskostnader om ca 0,7 Mkr. Emissionskostnaderna motsvarar ca 2 procent av totalt tecknat belopp. Emissionen var till 100% garanterad av huvudägare.

 

Företrädesemission våren 2017:
Absolicons företrädesemission för att uppföra en produktionslina i Sverige och initiera försäljning tecknades till totalt 85,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 276% av det beslutade emissionsbeloppet om högst 31,0 MSEK. Absolicon har tillförts 30 MSEK efter emissionskostnader om ca 1 Mkr. Emissionskostnaderna motsvarade ca 1,1 procent av totalt tecknat belopp. De nyemitterade aktierna utgjorde 20,0 procent av samtliga aktier.

Insynshandel
Register för insiderhandel upprätthålls i Sverige sedan 3 juli 2016 av Finansinspektionen. Personer i ledande ställning och deras anhöriga skall själva anmäla egen handel i Absolicons aktie inom tre dagar till Finansinspektionen. När bolaget har kurspåverkande hemligheter, det som kallas ”uppskjutet offentliggörande av insiderinformation”, finns på bolaget en loggbok med insiderförteckning för att säkerställa att personer som känner till sådan information inte handlar i bolagets aktie. Personer i ledande ställning får för övrigt inte handla i bolagets aktie under perioden 30 dagar före kvartalsrapport.
Aktiehandel på Spotlight/Aktietorget
Se aktuell kurs för Absolicons aktie ABSL på Aktietorget.
Delårsrapporter

Delårsrapport 2020 Q1 januari – mars Absolicon Solar Collector AB

Bokslutskommunike Q4 okt-dec Absolicon Solar Collector AB

Delårsrapport2019 Q3 jul-sep Absolicon Solar Collector AB

Delårsrapport 2019 Q2 apr-jun Absolicon Solar Collector AB

Delårsrapport 2019 Q1 januari-mars Absolicon Solar Collector AB

Bokslutskommuniké Q4 jan-dec 2018

Delårsrapport 2018 Q3 juli-september Absolicon Solar Collector AB

Delårsrapport 2018 Q2 april-juni Absolicon Solar Collector AB

Delårsrapport 2018 Q1 jan-mar Absolicon Solar Collector AB

Bokslutskommuniké Q4 jan-dec 2017

Delårsrapport 2017 Q3 juli-september Absolicon Solar Collector AB

Delårsrapport 2017 Q2 april-juni Absolicon Solar Collector AB

Delårsrapport 2017 Q1 Absolicon Solar Collector AB

Bokslutskommuniké Q4 jan-dec 2016

Delårsrapport 2016 Q2 Absolicon Solar Collector AB 

Delårsrapport 2016 Q3 Absolicon Solar Collector AB 

Handlingar inför bolagsstämma 2020
Årsredovisning 2019 samt förslag till bolagsstämman

Årsredovisningar

Ladda ner Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2019_Absolicon Solar Collector AB

Ladda ner Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2018 Absolicon Solar Collector AB

Ladda ner Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2017 Absolicon Solar Collector AB

Ladda ner vår Årsredovisning 2016:
Årsredovisning 2016 Absolicon Solar Collector AB

Ladda ner vår Årsredovisning 2015:
Årsredovisning 2015 Absolicon Solar Collector AB (10 MB)

Ladda ner vår Årsredovisning 2014:
Årsredovisning 2014 Absolicon Solar Collector AB (10 MB)

 

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Collectors on site for Kenya tea installation

All solar collectors are now on site for Absolicon pilot installation in Kericho, Kenya. The installation is part of...

Läs vidare...