Kommuniké från årsstämman 8 maj och invigning av produktionslinan

Absolicons bolagsstämma samlade en stor skara aktieägare och intresserade. Kvällen inleddes med invigning av Absolicons produktionslina. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Alla beslut var enhälliga.

Härnösands kommunalråd Andreas Sjölander invigde produktionslinan genom att klippa bandet och därefter förevisades det sista steget av produktionen – limning av glaset.

Invigningen websändes och nådde ännu fler än de på plats i Härnösand
>> Se inspelningen av invigningen och robotlimningen på Absolicons Facebook

Därefter fika och rundvandring i Absolicons lokaler innan presentation av bolaget och den formella bolagsstämman tog vid.

 Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman:

* Knapp Brita Thyr valdes till ordförande att leda årsstämman.

* Vid stämman var 598 643 (43,3 %) av totalt 1 382 300 aktier representerade.

* Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

* Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag att inte lämna utdelning.

* Stämman beslutade enligt kallelse att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier.

* För tiden fram till nästa årsstämma valdes enligt valberedningens förslag Malte Frisk till styrelseordförande (nyval) och till ledamöter valdes Joakim Byström (omval), Peter Johansson (omval), Olle Olsson (nyval) och Sören Olsson (omval). Revisionsbolaget KPMG (omval) valdes till revisor.

* Stämman beslutade att anta ”Arbetsordning och principer för utseende av valberedning” enligt kallelse.

Alla beslut var enhälliga.

Invigning av produktionslinan

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicon builds Europe's largest solar thermal field for district heating with small concentrated parabolic troughs

The Swedish Energy Agency has granted € 800 000 in co-financing to Absolicon's demonstration plant for large-scale...

Läs vidare...