Delårsrapport första kvartalet 2019

Under kvartalet har Absolicons T160 erhållit certifieringen SOLAR KEYMARK. Vi har tecknat ett antal överenskommelser om samarbete med aktörer över hela världen.

 När vi reser runt i världen ser vi ofta solvärmeanläggningar som är trasiga. Flera marknader har dåliga erfarenheter av lokala produkter med låg kvalité. I Indien ser vi många fält med koncentratorer som efter några år inte längre fungerar.

Absolicon däremot kan visa upp installationer gjorda för åtta år sedan som följer solen felfritt och kommer fortsätta levererar energi till fjärrvärmenät och byggnader under minst 25 år ytterligare.

Kvalitetscertifieringen SOLAR KEYMARK som vi erhöll i april är ett bevis på vår höga kvalité. Absolicon T160 är den enda solföljande koncentrerande solfångaren i världen som klarat de hårda kraven i standarden.

Vi arbetar nu med ett antal sektorer och länder för att hitta rätt partners. Anslaget är att världens industriproduktion skall fyrdubblas till år 2050 samtidigt som koldioxidutsläppen måste bli noll – en stor andel av värmen till industrierna behöver i framtiden komma från solen!

Det nya samarbetet med Uniper är mycket spännande för Absolicon nu. Tillsammans undersöker vi ett potentiellt partnerskap. Uniper är ett av Europas största energibolag och omsätter 800 miljarder kronor.

Samarbetet är ett av flera med multinationella bolag där vi på olika sätt söker gemensam mark för att sälja och leverera våra robotiserade produktionslinor till olika marknader.

De strategier som vi satte upp vid börsintroduktionen för 36 månader sedan har visat sig vara sunda och livskraftiga. Nu ser vi fram emot att genomföra nästa steg – en bred försäljningssatsning tillsammans med de partner som vi mobiliserat.

 

Kommentar till ekonomiska rapporteringen

Den ekonomiska utvecklingen följer plan. Absolicon är ett utvecklingsbolag där det negativa resultatet återspeglar att bolaget arbetat med affärs- och produkt­utveckling, långsiktiga satsningar som endast till en mindre del har aktiverats.

Legotillverkningen på uppdrag följer plan och inbringar tillsammans med delfinansierade forskning- och utvecklingsprojekt intäkter vilket ger bolaget viss uthållighet, men utvecklings­verksamheten finansieras i huvudsak med ägarkapital.

Nyckeltal Q1 2019-01-01 – 2019-03-31
Nettoomsättningen uppgick till: 608 (16 312) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 4 808 (4 547) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: -3,45 (4,19) SEK

Ladda ner Delårsrapport Q1 2019 som pdf

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Collectors on site for Kenya tea installation

All solar collectors are now on site for Absolicon pilot installation in Kericho, Kenya. The installation is part of...

Läs vidare...