Nu pågår nyemission och handel i teckningsrätter

Absolicons styrelse har beslutat om en företrädesemission om 11 MSEK i syfte att ta fram billigare ingående komponenter och nya material för de solfångare som produceras i Absolicons produktionslinor. 

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market (fd Aktietorget) under perioden från och med den 14 juni 2018 till och med  den 26 juni 2018 under ABSL TR

Teckning av aktier med E-legitimation finns på >> Eminova (teckningen avslutad)

Delårsrapporten Q1 2018 visade en vinst om drygt 4,5 MSEK och som rapporterats i rapporten är Absolicon välkapitaliserat med över 19 MSEK på banken. Dessa medel är avsedda för att bygga upp en produktionslina i Härnösand och till ett globalt försäljningsarbete.

Absolicon har fått den första produktionslinan för Absolicons koncentrerande solfångare på plats i Kina och inledande avtal tecknats i Kenya och Indien. Installationer i Graz och hos Colgate-Palmolive i Aten öppnar viktiga nischer.

Styrelsen har i sitt strategiska arbete sett en stor affärsmässig potential att bli huvudleverantör av komponenter till produktionslinorna, där flera kommer att vara patentskyddade och unika för Absolicon.

Aktuell företrädesemission

För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. 14 tecknings­rätter ger rätt att köpa en (1) ny aktie till teckningskursen 130 kr. Företrädesemissionen täcks i dess helhet av teckningsförbindelser från Bolagets huvudägare. Teckningsperioden löper från och med den 14 till och med den 28 juni 2018.

Memorandum avseende företrädesemission 14 juni – 28 juni 2018.pdf
Teckningssedel utan företräde.pdf (länken borttagen, teckningsperioden är avslutad)

Läs emissionsvillkoren och bakgrund till företrädesemissionen på 

>> Företrädesemission om 11 MSEK stärker Absolicons kunderbjudande genom satsning på komponenter och material

Den nya satsningen beskrivs i Absolicons magasin som distribueras i 53 000 exemplar med juninumret av Aktiespararen, men som redan nu kan laddas ned från Absolicons hemsida. Bolagets senaste emission tecknades till 276% med drygt 3% i emissionskostnader och den föregående emissionen tecknades till 210%.

 

Läs om satsningen i Absolicons magasin
>> Absolicon_Magasinet_2018_medium

 

Senast uppdaterad 2018-08-27

 

 

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Collectors on site for Kenya tea installation

All solar collectors are now on site for Absolicon pilot installation in Kericho, Kenya. The installation is part of...

Läs vidare...