Ny rapport: 20% av fjärrvärmen är solvärme 2040

I sin rapport “Fossilfritt, förnybart, flexibelt – Framtidens hållbara energisystem” skriver Naturskyddsföreningen att möjligheten att säsongslagra solvärme öppnar upp för en högre andel solenergi i fjärrvärmesystemen och effektiviserar resursanvändningen kraftigt.

I den nya rapporten, som kom i november 2019, har Naturskyddsföreningen undersökt hur ett hundra procent förnybart energisystem skulle se ut. Resultatet är tydligt: vi står inför ett omfattande förändringsarbete – men till 2040 kan vi ha en energianvändning som är både förnybar och hållbar tack vare bland annat en ökad användning av solenergi.

Stora utmaningar för industrin

Naturskyddsföreningen slår i rapporten fast att det handlar om många och stora förändringar inom flera sektorer för att uppnå ett hållbart energisystem. Rapporten visar att industri- och transportsektorn står inför störst utmaningar, men också där kan en hållbar energianvändning uppnås.

Läs rapporten i sin helhet hos Naturskyddsföreningen >>

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Greenline Africa announces first part of framework agreement

The South African company Greenline Africa has announced the first part in the framework agreement on Absolicon's...

Läs vidare...