2 MSEK till industriell forskning

Som första projekt i Sverige får företag i Höga Kusten direkt del av EU:s strukturfondsmedel för större forsknings- och utvecklingsprojekt. Första projektet finansierar nio företag där Absolicon får 2 MSEK.

I Västernorrland och Jämtland stödjer EU olika utvecklingsprojekt som normalt drivs av offentliga aktörer. Absolicons vd Joakim Byström tog 2016 initiativet till ett nytt sätt att arbeta med EU-medel där pengarna istället går till företagen. Nu får Absolicon 2 miljoner till industriell forskning i ett projekt med nio företag i Höga Kusten.

Det är Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland som fördelat 18 miljoner till projektet Stärkt Innovation Konkurrenskraft och Tillväxt (SIKT) som drivs av samarbetsorganisationen Höga Kusten Industrigrupp där Absolicon ingår.

- Nu kan vi äntligen använda dessa EU-medel på ett sätt som ger forskning i företagen, säger Joakim Byström, vd på Absolicon. Genom att utveckla företagens kärnkompetens genom industriell forskning kan vi stärka företagen i den hårda konkurrens som finns på en globaliserad marknad, menar Byström.

SIKT har utformats så att det ska vara möjligt att finansiera företagens industriella forskning enligt EU-kommissionens förordning nr 651/2014. FoU-arbetet på företagen kan till exempel omfatta teknikkoncept, analytiska eller experimentella studier, teknisk validering, utveckling av nya/förbättrade komponenter, prototyper och pilotverksamhet.

Absolicons del i budgeten är ca 2 MSEK som skall användas för industriell forskning kring integration av solvärme och solånga i industrier till exempel nya teknikkoncept, analytiska eller experimentella studier, teknisk validering, utveckling av nya/förbättrade komponenter, prototyper och pilotverksamhet.

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Greenline Africa announces first part of framework agreement

The South African company Greenline Africa has announced the first part in the framework agreement on Absolicon's...

Läs vidare...