Absolicons uppgift och mål

Vår mission är att förändra världens energiförsörjning från fossila bränslen till förnyelsebar energi genom att bidra med unik teknik och kompetens inom koncentrerad solenergi.

Absolicons vision är att vår unika solfångarteknologi konkurrerar ut fossila bränslen och att våra massproducerade solfångare med tiden finns i alla jordens länder.

Affäridé och strategi

Absolicon är ett utvecklingsbolag med lång erfarenhet inom koncentrerad solenergi.  Vi utvecklar och tillverkar solföljande, koncentrerande solfångare. Marknaden uppskattas till 5000 miljarder kronor i investeringar till år 2050 med mycket snabb tillväxt de första decennierna.

Bolagets strategi är att tillsammans med kunder bygga pilotanläggningar som visar hur de kan minska sina energikostnader med solenergi.  Parallellt med detta utvecklar Absolicon en produktionslina som radikalt minskar tillverkningskostnaderna. På sikt krävs partnerskap som kan skala upp produktionen och nå fram till kunderna.

Affärsmål

Utveckling – produktutveckling och tillämpad forskning för att skapa världens mest mångsidiga och kostandseffektiva solfångare för stora byggnader, solfångarfält, solkyla och industrier

Partnerskap – knyta band med multinationella bolag för att med pilotanläggningar visa hur solenergi kan minska deras energikostnader och genom dem nå ut globalt

Uthållighet – genom att hålla flera intäktsströmmar och låga kostnader kunna driva Absolicon så att tillfört kapital kan användas till konkreta investeringar

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Collectors on site for Kenya tea installation

All solar collectors are now on site for Absolicon pilot installation in Kericho, Kenya. The installation is part of...

Läs vidare...