Studentprojekt och exjobb

Under hela Absolicons utveckling har samarbete med universitet och studenter varit en viktig komponent.

Absolicon arbetar med flera universitet, yrkeshögskoleutbildningar och Teknikcollege för att kunna erbjuda spännande projekt och arbeta tillsammans med duktiga studenter!

Pågående projekt

Värmecentral med ångproduktion

Konstruktion av en värmeväxlarcentral för effektöverföring från ett solfångarfält, med driftstemperaturen 160 grader Celsius, till ett fjärrvärmenät. Anläggningen ska också ha möjlighet att demonstrera ångproduktion.

Produktionsteknik

Utveckling av en del i tillverkningsmetoden för Absolicons solfångare för att effektivisera limningsprocessen och minska genomloppstiden vidd massproduktion.

Energilagring med fasförändringsmaterial (PCM)

Projektet är till största del en litteraturstudie som går ut på att erhålla fakta om dagens olika lagringstekniker samt en mer djupgående studie för PCM-teknik och dess tillämpningar. Projektet innehåller även teoretiska beräkningar för en ny typ av lagringstank. Denna lagringstank ska kunna producera 160 °C vatten för ånga till industrin samt värme till fjärrvärmen med hjälp av PCM-teknik. Projektet innehåller även praktiska moment med tester för inneslutning av PCM vid höga temperaturer.

Materialprovning reflektorer och selektiva ytor

Prov av reflektivta material för solfångarens reflektor samt ett selektivt material för receiverröret. Praktiska mätningar har utförts som grund för val av lämpliga material.

Projekt för 2016

Visualisering och produktionsutveckling för Absolicon T6

Den nya produkten T6 bygger på drygt tio års erfarenhet och kan komma att bli stilbildande för koncentrerande solfångare i världen. Vi har fler tekniska lösningar som skall implementeras i produkten. Vi följer utvecklingsprinciper som Lean, QFD, FMEA och TPM. Tillverkningslinan är konceptuellt klar, men vi vill i ett projekt visualisera den för kunden.

Visualisering av solfångarfält

Vi arbetar med att visualisera de stora fält av solfångare som kunden skall uppföra. Bland annat behöver kunden ett apparathus som vi vill utforma som ett visningsrum med panoramafönster mot solanläggningen och olika teknik för att visualisera produktionen. Vi behöver även 3D-animeringar av hur solfångarfältet ser ut.

Finansiering av miljöteknikprojekt

Den solenergiutrusning vi säljer är ofta extra gynnade i exportaffärer. T.ex. är de ofta undantagna tullregler. Det finns även speciell finansiering för grön teknik. Svenska Exportkreditnämnden (EKN) har en bukett av olika verktyg och tillsammans med Svensk Exportkredit (SEK) lånar de regelmässigt ut tiotals miljarder till våra större exportföretag.

Global Environmental Fund (GEF) är bildad speciellt för att tackla miljöproblem. Green Climate Fund (GCF) förväntas stå före stora finansieringar av klimatåtgärder. European Development Fund (EDF) har i flera länder t.ex. Turkiet satt upp nationella finder för finansiering av t.ex. vindkraft.

Projektet handlar om att anpassa finansieringsmetoderna så att de passar Absolicon.

 

Ladda ner beskrivningar av projekten:

Exjobb Finansiering av solfångarfabrik

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Rekryteringar, sök före 12 juli

Vi har tekniken, nu behöver vi dig för att genomföra den viktiga omställningen från fossila bränsen till...

Läs vidare...