Solenergi – en strålande idé

Idag kommer största delen av mänsklighetens energiförsörjning från kol och olja. De fossila bränslena blir allt dyrare och i takt med att olika länder infriar sina åtaganden om minskade koldioxidutsläpp kommer andelen förnyelsebar energi att öka till att inom några decennier stå för merparten av världens energitillförsel.

Delvis beror omställningen på att gamla utslitna kraftverk tas ur bruk och inte ersätts av nya, som t.ex. kärnkraften i Tyskland. Men den beror också på att energianvändningen i världen kommer att öka kraftigt genom ökad levandsstandard för miljarder i tillväxtländerna, och den andelen kommer i stor utsträckning att behöva täckas med förnyelsebar energi.

Den omvandling som det innebär är kanske större än många förstått. Investeringsbeloppen i en ny energiförsörjning är mycket stora, uppskattningsvis 5 000 kr per person och år de kommande tjugo åren. I Sverige innebär det tio miljarder per år, i Europa som har 500 miljoner innevånare blir investeringsvolymen 500 miljarder kronor per år.

För större fastigheter och industrier innebär omvandlingen att energikonsumenterna kommer att använda en stor andel egenproducerad energi från sina tak.

Fastigheter: ”near-zero energy”
EU:s nya byggnadsdirektiv kräver ”near-zero energy” för alla nya och renoverade fastigheter från 2021 vilket i de flesta fall innebär att fastigheten försörjer sig själv med solfångare och solceller på tak och i fasaderna. I Spanien och delar av Italien har man redan lagstiftat om obligatorisk installation av solfångare för nya hus och fastigheter.

Industrier
Inom industrin kommer energikrävande processer, som idag drivs med olja eller gas, att genomgå genomgripande effektiviseringar och den energi som krävs delvis att komma från solenergianläggningar på fabrikens tak. Koncentrerad solenergi kan leverera både värme, el och ånga som direkt ersätter dyra köpta bränslen.

Nyheter för Om solenergi

Första produktionslinan skeppad till Kina!

Absolicons produktionslina är lastad i containrar och avhämtade, på väg till kunden...

Absolicon satsar på IoT

Absolicon ha inlett ett samarbete kring Internet of Things (IoT) med processföretaget...

Rekordhög verkningsgrad för Absolicons solfångare

Solfångare från svenska solenergiföretaget Absolicon är bäst i världen. Preliminära...

Absolicon presenterar forskning på IEA SHC i Abu Dhabi

 Internationella Energimyndigheten IEA arrangerar ”5th International Conference on...

Så bygger vi en solfångarfabrik i Härnösand

Eiffeltornet under klimatförhandlingarna i Paris. i december 2016 Koncentrerad...

Se film: en vanlig dag i Energiparken

Se time lapse-filmen som visar Absolicons solfångare under en vanlig driftdag på Hemab...

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Kommuniké från årsstämman 8 maj och invigning av produktionslinan

Absolicons bolagsstämma samlade en stor skara aktieägare och intresserade. Kvällen inleddes med invigning av...

Läs vidare...