Solvärme med koncentrerad solenergi för uppvärmning av tappvatten och fjärrvärme

Solvärme används idag främst för uppvärmning av tappvarmvatten i fastigheter, sportanläggningar och industrier. En växande marknad för solvärme är fjärrvärmesystem där Absolicon gjort flera installationer.

Symbol solvärme

Koncentrerande system kan generera högre temperaturer än andra solvärmesystem och är därmed enkla att integrera. Behovet av ackumulatortankar blir mindre vid hög arbetstemperatur och systemen kräver mindre rörinstallationer.

Tack vare att solfångarna hela tiden styr mot solen är solvärmeutbytet i Absolicons solfångare jämnare fördelat under året än från en vanlig solfångare vilket ger högre täckningsgrad. Styrningen ger även möjlighet att stänga av solfångarna om värmen inte behövs.

Om solvärmen ska användas i en byggnad installeras ofta solfångarna på byggnadens tak. För att skydda solfångarna för stormar har de ett vindsäkert läge som ger dem avsevärt mindre vindlast än traditionella solfångare.

De koncentrerande solfångarna producerar solvärme även i mycket kallt väder. Värmeförlusterna är mycket små.

Kundcase för Solvärme

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicons solfångare får bruksmodell-skydd i Kina

Absolicon har mottagit besked om att uppfinningen ”Holder for securing as fluid tube to a trough-formed solar...

Läs vidare...