Prospektet offentliggjort, teckningsrättshandeln påbörjats

Prospektet avseende företrädesemission i Absolicon Solar Collector AB har godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Prospektet finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.absolicon.se. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på emissionsinstitutets hemsida www.eminova.se, på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se samt på www.absolicon.se

Teckningstiden i företrädesemissionen löper den 27 mars – 18 april 2017. De som på avstämningsdagen den 23 mars var aktieägare i Absolicon erhåller en (1) teckningsrätt per innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Handel med teckningsrätter pågår från och med den 27 mars till och med den 12 april 2017.

Den som erhållit eller förvärvat teckningsrätter äger rätt till tilldelning. Härutöver erbjuds andra investerare att anmäla intresse om teckning av nya aktier utan företrädesrätt, och erhåller tilldelning i mån av plats.

>> Absolicon_Prospekt_2017 (1,6 MB)

>> Absolicon Teckningssedel 2017 (121 kB)

 

Presentationer av företrädesemissionen under april kommer att hållas på följande orter:

Östersund Måndag 3 april kl. 18:30 Aktiespararna
Umeå Torsdag 6 april kl. 11:30 Aktiespararna / Stenbergs FR AB
Göteborg Fredag 7 april kl. 12:30 Aktiespararna Göteborg City
Stockholm Måndag 10 april kl. 18:00 Klimatkväll på Östra Real

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joakim Byström, verkställande direktör.
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 070-2976130

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 mars 2017.

 

Publicerad 2017-03-24

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Collectors on site for Kenya tea installation

All solar collectors are now on site for Absolicon pilot installation in Kericho, Kenya. The installation is part of...

Läs vidare...