Sista handelsdag för ABSL BTA är 27 augusti

Absolicons företrädesemissionen övertecknades till 1273%. De betalda, tecknade aktierna som varit upptagna till handel under ABSL BTA kommer nu att slås ihop med den vanliga aktien ABSL. Sista handelsdag i ABSL BTA är 27 augusti 2019.

Absolicons företrädesemission för en marknadssatsning som pågick 14 – 5 juli 2019 tecknades till 1273% av det beslutade emissionsbeloppet om 9,3 MSEK.

Styrelsen hade i emissionsbeslutet möjliggjort för ägarspridning genom två övertilldelningsemissioner om sammanlagt 12 800 aktier. 6 400 aktier har fördelats enligt villkoren i memorandumet och 6 400 aktier genom lottning där ungefär var sjätte tecknare utan företräde har fått var sin minimipost om 40 aktier.

- Det är roligt att intresset för solenergi ökar på aktiemarknaden, men tråkigt för alla de som inte fick aktier i emissionen, säger Joakim Byström, vd Absolicon Solar Collector AB. Vi har idag drygt 3000 ägare och vill fortsatt bredda ägarbasen och engagera fler i övergången från fossila bränslen till solenergi.

De nya akterna kommer att finnas på depåer och VP-konton 3 september 2018. Samtidigt kommer aktier som köpts via beslutet om övertilldelning att synas.

Kortnamn: ABSL BTA
ISIN: SE0012729481
Sista handelsdag: 2019-08-27
Stoppdag/omvandling sker: 2019-08-29
De nya aktierna finns på konto: 2019-09-02

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2019.

Upplagd 2019-08-23

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicon builds Europe's largest solar thermal field for district heating with small concentrated parabolic troughs

The Swedish Energy Agency has granted € 800 000 in co-financing to Absolicon's demonstration plant for large-scale...

Läs vidare...