Sista handelsdag för ABSL BTA är 27 augusti

De betalda, tecknade aktierna som varit upptagna till handel under ABSL BTA kommer nu att slås ihop med den vanliga aktien ABSL. Sista handelsdag i ABSL BTA är 27 augusti 2018.

Absolicons företrädesemission som pågick 14 – 28 juni 2018 tecknades till 312% av det beslutade emissionsbeloppet om 11,1 MSEK.
Styrelsen hade i emissionsbeslutet möjliggjort för ägarspridning genom två övertilldelningsemissioner om sammanlagt 40 000 aktier, vilket innebär att ett antal tecknare utan företräde fått var sin minimipost om 40 aktier.
De nya akterna kommer att finnas på depåer och vp-konton 31 augusti 2018. Samtidigt kommer aktier som köpts via beslutet om övertilldelning att synas.

Kortnamn: ABSL BTA
ISIN: SE0011337104
Sista handelsdag: 2018-08-27
Stoppdag/omvandling sker: 2018-08-29
De nya aktierna finns på konto: 2018-08-31

Publicerad 2018-08-27

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Greenline Africa announces first part of framework agreement

The South African company Greenline Africa has announced the first part in the framework agreement on Absolicon's...

Läs vidare...