Sista handelsdag för ABSL BTA är 9 april

De betalda, tecknade aktierna som varit upptagna till handel under ABSL BTA kommer nu att slås ihop med den vanliga aktien ABSL. Sista handelsdag i ABSL BTA är 9 april 2020.

Absolicons företrädesemission för en marknadssatsning som pågick 19 februari – 12 mars 2020 tecknades till 112% av det beslutade emissionsbeloppet om 50,2 MSEK.

Utöver det beslutade beloppet i företrädesemissionen har aktier fördelats utan företräde för tidigare ägare i syfte att utöka antalet ägare i bolaget. Det gäller 18 000 aktier från bolaget i en överteckningsemission och 18 000 aktier från huvudägare som fördelats utan företräde för tidigare ägare. Bolaget har genom emissionen fått ca 650 nya ägare.

- I denna emission skapade vi ett upplägg där vi ville att alla som ville teckna aktier skulle få i alla fall en post om 20 aktier och så blev också fallet. Vi vill fortsatt bredda ägarbasen och engagera fler i övergången från fossila bränslen till solenergi, säger Joakim Byström, vd för Absolicon.

Emissionen är 2020-04-06 registrerad hos Bolagsverket och hela likviden för emissionen har inbetalts till Absolicon från fondkommissionären Aktieinvest.

De nya akterna kommer att finnas på depåer och VP-konton 17 april 2020. Samtidigt kommer aktier som köpts via beslutet om övertilldelning att synas.

Kortnamn: ABSL BTA
ISIN: SE0013775657
Sista handelsdag: 2020-04-09
Stoppdag/omvandling sker: 2020-04-15
De nya aktierna finns på konto: 2020-04-17

 

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicon builds Europe's largest solar thermal field for district heating with small concentrated parabolic troughs

The Swedish Energy Agency has granted € 800 000 in co-financing to Absolicon's demonstration plant for large-scale...

Läs vidare...