Solar++ får strategisk order

Absolicons intressebolag Saravanos Solar++ AB har fått en strategiskt viktig order på en industriell indunstare på €450 000 (ca 4,5 miljoner kronor).

Saravanos Solar++ AB (Solar++) är ett ingenjörsbolag som utvecklar soldriven processutrustning till industrier. En första installation gjordes under våren 2018 med Absolicons solfångare i Grekland. Den 30 november förvärvade Absolicon 50% av Solar++.

Nu har bolaget fått sin andra order – en indunstare för industriellt bruk som avskiljer vatten från flytande avfall eller restprodukter. Ordern, som är på €450 000 (ca 4,5 miljoner kronor), är en pilot till ett grekiskt bolag som skall användas för att testa olika material för indunstning. Om det faller väl ut kan en betydligt större anläggning komma ifråga.

Indunstare används i många branscher, både för att bli av med giftigt avfall och för att återvinna värdefulla restmaterial från olika processer. Exempel är indunstning av giftigt, processvatten från färgningsprocesser inom textilindustri, restprodukter från kemisk industri och återvinning av spill från mejerier och livsmedelsindustri.

En viktig trend inom industrin är ”Zero liquid disposal” d.v.s. inga utsläpp alls av flytande ämnen. Här kan soldrivna indunstare på ett ekonomiskt och effektivt sätt hjälpa industrierna hantera sitt flytande avfall.

- Vi identifierade för några år sedan avvattning av avfall med indunstare som en av de industriella processer som först skulle komma att drivas med sol i världens industrier. Genom samarbetet med Solar++ kan vi nu delta i en första sådan pilotinstallation, säger Joakim Byström, vd Absolicon Solar Collector AB.

Denna lilla pilot är speciell genom att den är designad för att drivas med solvärme på 125 grader. Piloten kommer huvudsakligen att användas inomhus för tester och utveckling. Den blir byggd för att det skall vara enkelt att koppla på Absolicons T160 och även för att skala upp i mångdubbelt större skala.

Publicerad 2018-12-04

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Collaboration on improved energy storage

Absolicon has written a letter of intent with Prof. Dr. Kasper Moth-Poulsen from Chalmers University of Technology, who...

Läs vidare...