Solar++ får uppföljningsorder i Aten

Absolicon intressebolag Saravanos Solar++ AB har erhållit en order om €294 000 (ca 3 MSEK) för att bygga ut den solvärmeinstallation som levererades 2018.

Som ett steg i att utveckla soldrivna industriprocesser har Absolicon startat ett unikt samarbete med ett grekiskt industriföretag, specialiserat på industriella processer. Tillsammans har de skapat Saravanos Solar++ AB (Solar++) som till 50% ägs av Absolicon och till 50% av Saravanos Group of Companies SARL. Solar++ har nu fått en order på €294 000 (ca 3 MSEK) på solfångare och kompletterande processutrustning.

Kunden i Grekland är ett stort multinationellt bolag med 150 fabriker för konsumentprodukter i olika länder. Ett första solfångarfält med Absolicon T160 har redan installerats av från Solar++ på kundens fabrik i Aten år 2018. De positiva effekterna från denna installation har gjort att kunden beslutat att utvidga solfångarinstallationen med ytterligare ett fält som är något större än det redan installerade.

- Vi ser det som en stor framgång att fabriken i Aten beställer ytterligare ett solfångarfält, säger Joakim Byström, vd Absolicon Solar Collector AB. Vi tar det som ett kvitto på fältets fina resultat och har goda förhoppningar att även fler fabriker i koncernen kommer att använda våra solfångare för att minska sina koldioxidutsläpp.

Leveransen kommer att ske under 2020 och består utöver solfångarna bland annat av ett energilager och kompletterande processutrustning.

Solar++ arbetar just nu med en provleverans av en industriell indunstare till ett grekiskt gruvföretag. Arbetet har försenats något på grund av försenade leveranser från underleverantörer men alla komponenter finns nu på plats i Sverige och Grekland.

Under 2020 kommer Solar++ att lansera en katalog med olika typer av standardiserad soldriven processutrusning som kan levereras till olika industrier som till exempel bryggerier, mejerier, läkemedelsindustrier och gruvföretag.

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 december 2019.

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Collaboration on improved energy storage

Absolicon has written a letter of intent with Prof. Dr. Kasper Moth-Poulsen from Chalmers University of Technology, who...

Läs vidare...