Solar World Congress i Abu Dhabi

På Solar World Congress i Abu Dhabi, arrangerad av International Solar Energy Society och IEA Solar Heating Cooling samlades 400 forskare från hela världen till vetenskaplig konferens. Absolicon sponsrade arrangemanget och deltog med fyra personer med olika språk- och kompetensprofiler för att kunna kommunicera med alla!

Konferenshotellet Jumeirah at Etihad Towers

Konferenshotellet Jumeirah at Etihad Towers

Solenergikonferensen arrangeras var annat år och är ett tillfälle för världens solenergiforskare att presentera sin forskning, knyta nya kontakter och genom fältbesök se solenergianläggningar. I Abu Dhabi besökte vi bland annat Masdar City, en stadsdel som skall vara helt driven med förnyelsebar energi.

Absolicon presenterade Sveriges landrapport i gruppen för fjärrvärmeforskare, Task 55, och hade flera forskningsrapporter som mötte stort intresse. Absoliconmagasinet delades ut till alla deltagare och många intressanta kontakter knöts.

Solvärmebranschen genomgår ett stålbad där små villainstallationer blir allt färre medan de stora installationerna i fjärrvärme och på industrier ännu inte riktigt kommit igång. Men potentialen är mycket stor – ett projekt som presenterades var solvärme i österrikiska staden Graz med ca 250 000 innevånare där 500 000 m2 solfångare planerats.

Eftersom Absolicon fokuserar på Kina hade vi med både kinesisktalande personal samt broschyrmaterial och magasin på kinesiska. Vi fick bra kontakt med både China Academy of Building Science och nya kontakter på universitetet i Chengdu, regionhuvudstad i Sichuan. Flera presentationer från Kina visade hur man där nu planerar flera större fjärrvärmeinstallationer med mönster från Danmark. Varje liten stad i norra och västra Kina behöver solfångare i stora fält.

Positivt är också att både Tyskland och Frankrike inför stödsystem för solvärme i fjärrvärmenäten med mål att skapa en marknad liknande den danska där 1,2 miljoner m2 solfångare har installerats de senaste åren.

Intresset är stort för solenergi också från arabstaterna och Absolicon fick bra kontakt med nyckelpersoner både från Saudiarabien, UAE, Marocko och Oman. Men ingen marknad har samma momentum som det nu finns i Kina för solenergi.

Professor Long Enshen, Chengdu, Sichuan

Professor Long Enshen, Chengdu, Sichuan

Publicerad 2017-11-07

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicon builds Europe's largest solar thermal field for district heating with small concentrated parabolic troughs

The Swedish Energy Agency has granted € 800 000 in co-financing to Absolicon's demonstration plant for large-scale...

Läs vidare...