SWCC beställer pilotanläggning från Absolicon

Världens största avsaltningsföretag, Saline Water Conversion Corporation (SWCC) i Saudiarabien har lagt en beställning på ett solfångarfält från Absolicon. Syftet är att utvärdera Absolicons patenterade solkoncentrator T160 för avsaltning av havsvatten.

Saudiarabien har stora utmaningar med sin vattenförsörjning. Men med solenergi kan det salta havsvattnet omvandlas till porlande färskvatten som både kan släcka törst och bevattna uttorkade marker.

Saline Water Conversion Corporation (SWCC) är det största avsaltningsföretaget i världen och producerar 4,6 miljoner kubikmeter per dag. SWCC är statligt ägt och har ett betydande ansvar för avsaltning av havsvatten i Saudiarabien.

Saudiarabien är ett land vars vattenförsörjning i hög utsträckning är beroende av avsaltning av havsvatten. Ett trettiotal stora avsaltningsanläggningar vid kusterna avsaltar vatten och pumpar med pipelines färskvatten in till städerna. Avsaltning föredras framför att ta vatten från grundvattenreservoarer som uttöms i snabb takt.

Men avsaltning av havsvatten förbrukar stora mängder olja och gas. Samtidigt har landet hög solinstrålning och kan använda solvärme för att driva avsaltningsprocesser. Hittills har dock storskaliga solvärmesystem inte implementerats i avsaltningsprocesser i regionen.

Det solvärmefält nu beställts kommer att drivas av Desalination Technologies & Research Institute som ägs av SWCC. Institutet kommer att utvärdera effektiviteten hos Absolicon T160 i avsaltningsprocesser under väderförhållandena i regionen, särskilt exponering för nedsmutsning och sand.

Testerna är utmanande, men vi har en unik design och våra patenterade solfångare är gjorda med banbrytande material. Glaset är självrengörande och vi har solvärmefält i drift i 10 år, säger Joakim Byström, vd för Absolicon.

Installation och utvärdering av solfångarna är ett kostnadsdelningsprojekt och inkluderar installation av ett solfångarfält om 44 m2. Fältets prestanda kommer att mätas under 12 månader. Om solfångarna uppfyller vad de lovar är parterna inställda på att införa tekniken i stor skala inom SWCC avsaltningsanläggningar i Saudiarabien. Solfångarfältet är planerat att vara i drift Q3 2020.

Vattenbrist ett stort globalt problem

Idag lever en miljard människor i regioner med vattenbrist, och världens efterfrågan på vatten kommer sannolikt att öka under de närmaste decennierna.

Brist på vatten är en pådrivande faktor i många regionala konflikter. Torkan och vattenbristen i Syrien hade 2011 tvingat 1,5 miljoner människor, främst jordbrukare och herdar, att lämna sin mark och flytta till stadsområden vilket sannolikt bidrog till inbördeskriget. Vatten är också en viktig dimension i den långa konflikten mellan Palestina och Israel.

Nio länder har en särskilt svår vattensituation: Bahrain, Kuwait, Palestina, Qatar, Förenade Arabemiraten, Israel, Saudiarabien, Oman och Libanon. Mellanöstern, som redan är den minst vattensäkra regionen i världen, tar en stor del av sitt vatten från borrade brunnar där grundvattennivåerna stadigt sjunker.

Avsaltning av havsvatten som drivs med koncentrerad solvärme kan vara en av lösningarna på regionens vattenbrist.

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2020.

Pressbilder

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Greenline Africa announces first part of framework agreement

The South African company Greenline Africa has announced the first part in the framework agreement on Absolicon's...

Läs vidare...