Teckna aktier i Absolicon 11-29 mars

Absolicons emission är redan till 100% garanterad genom teckningsförbindeler och garantiavtal, men för att sprida aktien inför kommande notering på Aktietorget är nya aktieägare nu välkomna att teckna akter. Träffa oss på presentationer i Stockholm, Jönköping, Härnösand och Umeå.

Joakim Byström, vd Absolicon

Ny energiteknik för industrin behöver bevisas med pilot­anläggningar som uppförs i samarbete med de multi­nationella industrikoncernerna för att accepteras. Dessa första anläggningar skall fungera perfekt och helst överträffa kundens förväntningar. Vi genomför därför en emission om 12,7 MSEK som i huvudsak ska finansiera anpassade pilotanläggnignar för koncentrerad solenergi. Dessa skall  uppföras tillsammans med olika multinationella koncerner som har mångmiljardomsättning och stora energibehov

Uppnådda mål

Under 2015 har Absolicon genom en genomförd emission om 4 MSEK finansierat tre utvecklings­projekt:

1) Bolaget har utvecklat en ny solfångare för högre temperaturer, upp till 160°C. Den nya konstruktionen för solånga demonstreras med ett första pilotfält i Härnösand som uppförs i samarbete med Alfa Laval, Konica Minolta och Härnösand Energi och Miljö.

2) Absolicon har projekterat en halvautomatisk produktions­lina för massproduktion som tillverkar en ny solfångare var femte minut. Den effektiva tillverkningen möjliggör kort återbetalningstid för solfångarfält.

3) Genom ett målmedvetet internationellt marknads­arbete har vi kommit överens med en första multinationell industrikoncern om att utvärdera vår teknik med en pilotinstallation som skall installeras sommaren 2016.

Pilotanläggningarna som nu skall uppföras kommer att öppna dörrarna för Absolicon att sälja fullskaliga installationer till industrier som behöver värme och ånga.

Fakta om emissionen:

Bolagsvärde pre-money är 25,4 Mkr och emissionen omfattar 317 500 aktier till teckningskursen 40 kr/aktie. Bolaget är anslutet till Euroclear och har påbörjat förberedelserna inför listning på Aktietorget med första planerade handelsdag 9 maj 2016.

Befintliga aktieägare erhåller en teckningsrätt per aktie i denna företrädesemission och två teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie.

Nya aktieägare är välkomna att teckna i erbjudandet. Lägsta teckningspost för nya aktieägare i Bolaget är 125 st. I syfte att öka ägarspridningen inför notering på Aktietorget har huvudägarna har åtagit sig att avstå teckningsrätter till förmån för nya aktieägare.

Emissionen är till 100% garanterad genom teckningsförbindelser och garantiavtal från aktieägare.

Välkommen som aktieägare i Absolicon!


För vår tidning Absolicon Magasin,  anmälningssedel och memorandum, se Anmälningssedel och villkor

 

Publicerad 2016-03-11

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicon builds Europe's largest solar thermal field for district heating with small concentrated parabolic troughs

The Swedish Energy Agency has granted € 800 000 in co-financing to Absolicon's demonstration plant for large-scale...

Läs vidare...