Solen – en säker energikälla för industri och fastigheter

Priset på fossila bränslen och el ökar sakta men säkert, samtidigt väntas priset på solenergiteknik minska. Utvecklingen får fler och fler branscher att söka efter nya, hållbara energilösningar.

Solenergi är ett alternativ att räkna med då politiska åtaganden enligt Kyotoprotokollet ska uppfyllas. Energi från solen är inte bara miljövänlig, den är dessutom gratis. Det innebär att investeringar i solenergi minskar osäkerhetsfaktorn för anläggningens framtida energikostander. Detta förenklar beslut vid investeringar i ny energikrävande verksamhet.

Absolicons solfångare koncenterar ljuset, och kan på så sätt erbjuda en mer energieffektiv lösning. Viktiga branscher är industri, fjärrvärmenät och fastigheter med stora energibehov året om.

Kundcase för Tillämpning

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Collaboration on improved energy storage

Absolicon has written a letter of intent with Prof. Dr. Kasper Moth-Poulsen from Chalmers University of Technology, who...

Läs vidare...