Utdelning av ”Industrial Solar” till dig som aktieägare i Absolicon!

Det är med stor tillfredställelse som jag kan berätta om en unik möjlighet som öppnade sig under våren för Absolicon – tyska Industrial Solar med fjorton anställda, ett bolag som vi bedömt som våra jämlikar i solvärmebranschen, stod plötsligt på obestånd. Genom ett intensivt arbete under sommaren och hösten har vi kommit över bolaget med överkomliga kostnader och stora synergieffekter för Absolicon.

Industrial Solar tillverkar solfångare för temperaturintervallet 160°C till 400°C, medan Absolicons T160 (som har högre verkningsgrad) sträcker sig mellan 80°C och 160°C. Produkter och kompetenser kompletterar varandra väl mellan bolagen. Tillsammans täcker vi hela spektrumet av industriell värme för industrier.

De nya akterna kommer att dyka upp i din aktieportfölj som en utdelning från Absolicon. Till att börja med kommer aktierna att ha värdet ”noll”, men när bolaget noterats på AktieTorget (troligen i januari 2019) kommer de att precis som alla andra aktier ha ett värde och gå att köpa och sälja.
Före listningen på Spotlight kommer Industrial Solar genomföra en företrädesemission till Absolicons ägare där det finns möjlighet att teckna sig för ytterligare aktier.

Både Absolicon och Industrial Solar har egna tydliga nischer och båda bolagen har möjlighet att växa till mångmiljardbolag när världen växlar från fossila bränslen till förnyelsebar energi.

Vi är glada att kunna genomföra denna transaktion som vi tror kommer att ge stora värden till Absolicons aktieägare.

Med vänliga hälsningar,

Joakim Byström,
vd Absolicon Solar Collector AB och
ordförande för Industrial Solar Holding Europe AB

 

>>Läs mer om utdelningen av aktierna och Absolicons strategi för Industrial Solar (PDF)

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicon builds Europe's largest solar thermal field for district heating with small concentrated parabolic troughs

The Swedish Energy Agency has granted € 800 000 in co-financing to Absolicon's demonstration plant for large-scale...

Läs vidare...