Vanliga frågor om teknik

Här samlar vi svaren på vanliga frågor om Absolicons teknik och produktion som kommit fram vid presentationer eller frågor per mail

Har Absolicon några konkurrenter?

Absolicon är idag ensam på marknaden att erbjuda kompletta produktionslinor för små paraboliska tråg.

Största marknadsutmaningen är dock inte under överskådlig framtid konkurrenter utan att industrier och fjärrvärmenät fortsätter använda kol, olja och gas.

Finns det andra tillverkare av paraboliska tråg?

I världen finns det idag en handfull tillverkare av paraboliska tråg. Alla produkter på marknaden är dock olika och det finns många nischer. Vicot i Kina och Soltigua i Italien är två som vi ser som ligger ganska nära T160. Sedan finns det större system t.ex. Aahborg CSP och Glass Point som ligger i en högre division med högre kostnader. Finns även företag i Kanada och i Mexico. Flera av de man finner på nätet t.ex. NEP Solar har inte lyckats med sina produkter och finns inte längre som producerande företag.

I jämförelse med andra har Absolicon  den högsta uppmätta optiska verkningsgraden för små paraboliska tråg och våra system byggs i fabrik med robotar och inte för hand ute i fält.

Den stora utmaningen är att få industrier att tänka annorlunda, och här kan det vara nyttigt med fler tillverkare av solvärmeprodukter – de ökar den totala marknaden.

Kan någon kopiera Absolicons solfångare?

Själva idén att koncentrera ljuset är inte ny, John Ericsson som uppfann propellern byggde en liknande solfångare 1892 i New York. Men de olika tekniska lösningar vi valt skyddas av en patentportfölj med både beviljade, ännu ej beviljade samt inlämnade men ännu inte offentliggjorda patentansökningar.

Finns det någon solfångare som producerar mer energi per m2 än Absolcon?

När man mäter energiproduktionen tar man många faktorer i beaktande – vilken temperatur som skall produceras, andelen direkt solinstrålning av den totala solinstrålningen, omgivningens temperatur mm. För varje ort krävs en separat simulering av utbytet.

Vid låga temperaturer (50 C) ger plana solfångare mest värme och vid höga (400 C) ger de stora paraboliska CSP-trågen mest utbyte i kWh/m2. Men Absolicons solfångare har mycket högt utbyte mellan 80 och 160 grader. Vid 85 C i Danmark ger vår T160 hela 50% mer värme per m2 än plana solfångare. För varje ort och produktionstemperatur behöver man dock göra separata uträkningar när olika solfångare skall jämföras mot varandra. I slutändan är det dock värmeproduktion per investerad krona som är viktigast, inte per m2.

Kan någon kopiera Absolicons produktionslina?

Vi har sett hur andra förnyelsebara branscher utvecklats och tror att de kunder som vill utveckla sina solenergimarknader gärna köper produktionsutrustningen från Europa. Lokalt är duktiga på massproduktion! Själva linan är ”låst” genom de patent vi arbetar med och genom att mjukvaran är krypterad och inte går att komma åt. Även solfångarna skyddas i sitt utförande. Vi tror att de främst vill tillverka och sälja solfångare och kommer vilja köpa produktionsutrustningen från oss. De vill hellre komma igång lite tidigare och sälja än börja från början att utveckla något.

Licensbetalningar

Robotlinan drivs med ett styrsystem från Siemens som är låst, all styrkod är krypterad och går inte komma åt. Systemet rapporterar hur många solfångare som tillverkas. Styrsystemet behöver digitala ”nycklar” för att kunna producera som licenstagaren får från oss. Om licensavgifterna inte betalas kan vi på distans t.ex. minska hur många solfångare man kan producera på en dag till 75%.

Plana solfångare

Plana solfångare ser vi inte riktigt som konkurrenter, de ger inte samma temperaturer. Finska Savosolars eller danska ARCON:s produkter skulle gå utmärkt att kombinera med våra produkter, de plana solfångarna kan värma till 70 grader och vi värmer upp till 95 eller så högt man vill. Vår största marknad med industrivärme behöver främst avsevärt högre temperaturer, 110-160 °C, och där kan inte de plana konkurrera alls.

Material till solfångarna

Materialet till solfångarna som tillverkas i Kina håller vi på att upphandla i Kina. I vår plan skall vi ta metallkomponenter från Kina till tillverkningen i Sverige också, det är en del av strategin för att minska tillverkningskostnaden.

Patent i Kina

Numera ingår patent även i kinesiska företags strategi och det söktes 2015 över 1 miljon patent i Kina, nästan dubbelt så många som i USA. Patent är nu en viktig del av vår strategi, och Absolicon har anställt en patentingenjör! Läs mer om patent i Kina: ”China’s patent office received 1,101,864 filings in 2015, making it the first office to receive more than a million applications in a single year – including both filings from residents in China as well as from overseas innovators seeking patent protection inside China. This totalled almost as many applications as the next three offices combined: the U.S. (589,410), Japan (318,721) and the Republic of Korea (213,694).” http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2016/article_0017.html

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Collaboration on improved energy storage

Absolicon has written a letter of intent with Prof. Dr. Kasper Moth-Poulsen from Chalmers University of Technology, who...

Läs vidare...