WTR tecknar ramavtal om produktionslina i Peru

Miljöteknikföretaget Waste away Tecnologias para Residuos SAC (WTR) har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Peru. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter.

Absolicons produktionslinor för koncentrerande solfångare kan förändra energiförsörjningen för enskilda industrier och hela städer. Bergskedjan Anderna som ligger i västra delen av Sydamerika med Peru, Chile, Bolivia, Ecuador och Colombia har många platser med mycket hög solinstrålning.

WTR och Absolicon har nu tecknat ett ramavtal om förvärv av en produktionslinje för etablering i Peru för att förse regionen med avancerade solvärmepaneler.

Samarbetet bygger på erfarenheterna från Luis Felipe Olaechea Alva och hans bror Julio Arnaldo Olaechea Alva som tillsammans har importerat och kommersialiserat hållbar teknik till jordbruks-, livsmedels- och gruvindustrin i 35 år.

Det företag som nu undertecknat ramavtalet är ett av de företag som bröderna tillsammans kontrollerar. WTR har bildats för att kommersialisera hållbar teknik för återvinning inom livsmedelsindustrin men företaget kommer nu att bredda sitt fokus till solenergiområdet.

Under årens lopp har grundarna av företaget haft affärer med över 1800 kommuner och många företag inom livsmedels- och avfallsindustrin.

De marknadssegment för Absolicons solfångarteknik där WTR redan har affärsrelationer är:

  • - Livsmedels- och dryckesindustrin
  • - Gruvindustrin i Sydamerika med företag som Nexa Resourses, Buenaventura och Goldfields.
  • - Fiskeindustrin som till exempel Pesquera Hayduk med 6 fabriker
Framtida marknadssegment kan också omfatta:
  • - Energi för avsaltningsanläggningar
  • - Soldriven fjärrvärme till de 9 miljoner människor lever över 1000 m över havet

Innehåll i ramavtalet

Ramavtalet beskriver de separata avtal som skall upprättas i processen. Absolicons intäkter från försäljningen kan inordnas i tre grupper: förvärv av linan, licensintäkter och intäkter från materialförsäljning.

1. Försäljning av produktionslinan

Produktionslinan är av samma modell som Absolicon har i Sverige och som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen. Linan med två sexaxliga robotar har kapacitet att tillverka 50 MW solfångare (100 000 m2) per år. Tillsammans med hårdvaran levererar Absolicon konsultstöd för marknadsarbete och teknisk support, utveckling och teknisk utbildning.

Det totala värdet av hårdvara och aktiviteter som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor.

2. Licens för att tillverka T160

För rättigheten att tillverka T160 under Absolicons immaterialrättsliga skydd, ta del av framtida produktutveckling och använda Absolicons varumärke utgår månatlig licensavgift om ca 4% på försäljningsvärdet.

Produktionslinan i full produktion tillverkar på ett skift 50 MW solfångare (100 000 m2) per år med försäljningsvärde 200–250 miljoner kronor vilket med 4% licensavgift skulle innebära ca 8 miljoner kronor per år i licensintäkt. Absolicons uppskattning är dock att det tar tid innan WTR utvecklat solvärmemarknaden för industrier i regionen så att de volymerna kan uppnås.

3. Materialförsörjning

Genom avtalet säkerställer Absolicon tillgång på patenterade komponenter och insatsvaror av hög kvalité som delvis tillverkas i Peru eller lokalt vid installationsplatsen.

Vid full produktion behöver produktionslinan köpa material för 100–150 miljoner kronor per år där 40% – 50% av inköpen kan komma att gå genom Absolicon och 50% – 60% från lokala underleverantörer. Utfallet för Absolicon beror i viss utsträckning på resultatet av Absolicons pågående materialsatsning.

Ramavtalet beskriver övergripande principer

Ramavtalet är inte bindande, utan föreskriver de övergripande principerna för de separata avtal som skall upprättas. Det uppskattade värdet av försäljningen kan komma att ändras liksom slutgiltig utformning av produktionslinans produktionskapacitet. Absolicon uppskattar idag att försäljningsvärdet av avtalet ligger i nedre delen av intervallet 40-50 miljoner kronor.

Om WTR inte uppfyller sina åtaganden i varje steg förlorar de rätten att genomföra förvärvet och har då möjlighet att få tillbaka en del av köpeskillingen, dock aldrig för Absolicons havda kostnader.

Nästa steg

Förhandlingarna inför undertecknandet av ramavtalet har i detta fall gått fort och samarbetet är fortfarande i ett tidigt skede. Diskussioner har just inletts om de första pilotinstallationerna av T160 i Peru. Nu sker mer detaljerad kontraktsskrivning. Betalning sker steg för steg på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinjen till provinsen Sichuan.

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2020.

 

Läs mer:

Al Homsi tecknar ramavtal om produktionslina på Cypern

Ariya Finergy tecknar ramavtal om förvärv av produktionslina i Kenya

Greenline Africa tecknar ramavtal om förvärv av produktionslina i Sydafrika

 

Stäng Stäng

Nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Absolicon direkt via e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Senaste nytt

Absolicon builds Europe's largest solar thermal field for district heating with small concentrated parabolic troughs

The Swedish Energy Agency has granted € 800 000 in co-financing to Absolicon's demonstration plant for large-scale...

Läs vidare...